Posiedzenie Zespołu Żywności Wysokiej Jakości

W ramach powołanego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi “Porozumienia rolniczego”, utworzono 10 zespołów problemowych, wśród których znalazł się “Zespół Żywności Wysokiej Jakości”.
We wtorek 19 marca 2019r. odbędzie się inauguracyjne posiedzenie ww. Zespołu. W spotkaniu, jako członek Zespołu weźmie udział przedstawiciel ZPPM.

Copyright 2021 Związek Polskich Przetwórców Mleka