W dniach 29 czerwca – lipca 2017r. odbył się zorganizowany przez ZPPM wyjazd na targi NRM do Holandii. W ramach dofinansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka wyjazdu dostawcy mleka do firm członkowskich zrzeszonych w ZPPM wzięli udział w targach prezentujących najnowsze osiągnięcia w zakresie budowy maszyn i urządzeń przeznaczonych dla gospodarstw mleczarskich oraz mogli podziwiać wystawę najlepszych holenderskich krów mlecznych. Program wyjazdu obejmował również wizytę w profesjonalnym gospodarstwie mleczarskim (niemal 300 krów mlecznych), gdzie zapoznano się z niewątpliwie dużymi osiągnięciami holenderskich farmerów w zakresie hodowli bydła i produkcji mleka. Wyjazdy tego typu ZPPM organizuje już od 11 lat i cieszą się one niezmiennie dużym zainteresowaniem uczestników.

Związek Polskich Przetwórców Mleka
ul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 6
00-120 Warszawa 

Telefon: +48 222 660 271
Faks: +48 222 660 372
sekretariat@zppm.pl