Miło nam poinformować, że w dniu 26 lipca br. dzięki współpracy firm członkowskich ZPPM udało się przygotować i wystąpić do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pana Krzysztofa Jurgiela ze stanowiskiem naszej organizacji w sprawie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2017/2018:

Szanowny Panie Ministrze,

W odpowiedzi na pismo o sygnaturze RR.pz.0213.1.2017 z dnia 20 lipca 2017r., dotyczące projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2017/2018 dziękujemy za możliwość przedstawienia stanowiska Związku Polskich Przetwórców Mleka w przedmiotowej sprawie.

Po konsultacjach z firmami zaangażowanymi w dotychczas funkcjonujący program „Mleko w szkole” wnosimy o rozważenie możliwości zwiększenia środków budżetowych przeznaczanych na realizację programu dostaw mleka i przetworów mlecznych do szkół, a w konsekwencji zwiększenia stawek pomocy finansowej o której mowa w §1, pkt 2), lit b) ww. projektu rozporządzenia Rady Ministrów z 0,65 zł do minimum 0,75 zł na porcję mleka lub przetworów mlecznych dostarczanych w ramach programu.

Jeżeli stawka pomocy finansowej zostanie utrzymana na poziomie zaproponowanym w projekcie, to w konsekwencji, ze względu na koszty surowca, przetwórstwa, opakowań i logistyki przedsięwzięcia, uczestnictwo w programie oznaczać będzie straty dla dostawców mleka i przetworów mlecznych, co z kolei spowoduje istotne zmniejszenie zainteresowania programem, którego realizacja od lat mogła być stawiana za wzór dla wszystkich państw UE.

Jesteśmy przekonani, że zwiększenie środków budżetowych, a tym samym stawek pomocy finansowej o 10gr nie powinno stanowić istotnego wzrostu obciążenia dla budżetu Państwa – tym bardziej, że zgodnie z informacjami udostępnianymi przez Ministerstwo Finansów w bieżącym roku nie tylko udało się ograniczyć deficyt budżetowy, ale nawet wygenerować nadwyżkę.

Alternatywnym rozwiązaniem, które w naszej opinii może podtrzymać zainteresowanie dostawców programem jest ograniczenie liczby uczniów uczestniczących w programie i objęcie dostawami mleka i przetworów mlecznych np. wyłącznie dzieci z klas I – III. Nie jest to oczywiście rozwiązanie optymalne, bo ogranicza zasięg programu, jednakże w przypadku braku możliwości zwiększenia środków budżetowych przeznaczonych na realizację programu w części mlecznej, wydaje nam się, że jest to jedyny sposób na zachęcenie dostawców do uczestnictwa w programie w roku szkolnym 2017/2018.

Liczymy, że podczas dyskusji nad ww. projektem rozporządzenia na szczeblu Rady Ministrów głos branży mleczarskiej i przedstawiona wyżej argumentacja zostaną uwzględnione.

Z wyrazami szacunku,

Marcin Hydzik

Prezes Zarządu ZPPM 

Związek Polskich Przetwórców Mleka
ul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 6
00-120 Warszawa 

Telefon: +48 222 660 271
Faks: +48 222 660 372
sekretariat@zppm.pl