ZPPM objął swoim patronatem konferencję szkoleniową organizowaną przez Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców pt.:

„Informowanie konsumentów o produktach spożywczych w świetle wymagań prawnych”
11 października 2017 r., Hotel Marriott, Sala Congress Hall, Warszawa

Tradycyjnie dla osób zatrudnionych w firmach i organizacjach członkowskich PFPŻ ZP oraz prenumeratorów Food-Lex organizator przewidział zniżki!

Podczas konferencji zostaną omówione m.in:

  • Ograniczenia w reklamie żywności wynikające z przepisów prawa oraz samoregulacji w Polsce
  • Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie stosowania oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych w przekazach komercyjnych skierowanych do konsumentów finalnych i do specjalistów w dziedzinie ochrony zdrowia
  • Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne dotyczące żywności – aktualny stan prawny i ostatnie zmiany
  • Prace Codex Alimentarius dotyczące podawania informacji na produktach spożywczych w obrocie pomiędzy przedsiębiorstwami (B2B)
  • Rozmieszczenie informacji na etykietach produktów – aktualne wymagania prawne

Organizatorzy gwarantują najlepszych wykładowców oraz najbardziej aktualne informacje dotyczące informowania konsumentów o produktach spożywczych w świetle wymagań prawnych.

Konferencja jest przeznaczona dla wszystkich przedsiębiorstw branży spożywczej w całym łańcuchu żywnościowym, a szczególnie dla pracowników firm produkcyjnych z działów jakości i rozwoju, produkcji, badań i rozwoju, technologów oraz działów prawnych!

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT KONFERENCJI NA STRONIE PFPŻ ZP

Na wszelkie pytania związane z konferencją odpowie Państwu:
Monika Jonczak, Dyrektor Marketingu
tel.: +48 22 830 70 55, e-mail: m.jonczak@pfpz.pl

Związek Polskich Przetwórców Mleka
ul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 6
00-120 Warszawa 

Telefon: +48 222 660 271
Faks: +48 222 660 372
sekretariat@zppm.pl