ZPPM objął swoim patronatem konferencję „Akademia Prawa Żywnościowego” , która odbędzie się w dniach 19-20 maja 2021r. w formule on-line na platformie ZOOM. Organizatorem konferencji jest Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz kwartalnik „Food-Lex”.

W programie:

  • Zanieczyszczenia żywności – nowe wymagania i prace legislacyjne
  • Bezpieczeństwo zdrowotne materiałów do kontaktu z żywnością w świetle obowiązujących przepisów i wytycznych UE
  • Antybakteryjne właściwości konopi – substancje bioaktywne w żywności i w opakowaniach do żywności
  • Spodziewane zmiany prawne istotne dla przemysłu spożywczego wynikające z unijnych strategii „Zielony Ład” i „Od pola do stołu”
  • Zasada przenoszenia dodatków do żywności – kwestie wymagające uwagi
  • Zmiany w funkcjonowaniu Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych wynikające z nowych kompetencji zawiązanych z kontrolą w obrocie handlowym
  • Orzecznictwo dotyczące jakości i bezpieczeństwa żywności – kwestie istotne dla przedsiębiorców
  • Kultura bezpieczeństwa żywności w świetle aktualnych wymagań

Organizatorzy gwarantują najbardziej aktualne informacje dotyczące przepisów regulujących jakość i bezpieczeństwo żywności!

Formularz rejestracyjny
Program konferencji

Zapraszamy do udziału!

Kontakt do organizatorów:
Monika Jonczak – dyrektor ds. marketingu
e-mail: m.jonczak@pfpz.pl
Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
M: +48 604 143 10

Związek Polskich Przetwórców Mleka
ul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 6
00-120 Warszawa 

Telefon: +48 222 660 271
Faks: +48 222 660 372
sekretariat@zppm.pl