W ostatnim okresie, ZPPM zwracał uwagę administracji centralnej na pojawiające się trudności w branży mleczarskiej w związku  z epidemią COVID-19.
Przekazaliśmy do Ministerstwa Rolnictwa i Straży Granicznej prośbę o priorytetowe traktowanie transportów surowców do mleczarń w kontekście korków na granicach.

Wraz z innymi organizacjami zwróciliśmy uwagę właściwych władz na potrzebę zapewnienia szybkich testów na COVID-19 wśród załóg zakładów. Zwróciliśmy się do MRiRW o zapewnienie ciągłości pracy zakładów mleczarskich poprzez zaliczenie ich do tzw. infrastruktury krytycznej. Zasygnalizowaliśmy zjawisko wzrostu cen produktów do dezynfekcji. Do Komisji Europejskiej zaapelowaliśmy o uruchomienie dopłat do Prywatnego Przechowywania masła, OMP oraz serów).

Jako Biuro Zarządu ZPPM staramy się bezzwłocznie reagować na sygnalizowane przez poszczególne firmy problemy, ale aby lepiej zorganizować pracę i uzyskać ogólniejszy ogląd sytuacji oraz wiedzę na temat najpowszechniej pojawiających się trudności przygotowaliśmy ankietę, która pozwoli nam na systematyczne gromadzenie informacji  o problemach,  na które aktualnie natrafia branża mleczarska. Informacje te będą przekazywane właściwym organom

Ankieta dostępna jest tutaj

Związek Polskich Przetwórców Mleka
ul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 6
00-120 Warszawa 

Telefon: +48 222 660 271
Faks: +48 222 660 372
sekretariat@zppm.pl