W dniu 27 marca 2020r. Związek Polskich Przetwórców Mleka oraz Polska Izba Mleka zwróciły się ze wspólnym pismem do Komisarza UE ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, Pana Janusza Wojciechowskiego. W piśmie wskazano na konieczność uruchomienia programu dopłat do prywatnego przechowywania masła, odtłuszczonego mleka w proszku i serów. 

Mechanizm ten pozwoliłby na złagodzenie skutków rynkowych, panującej aktualnie epidemii COVID-19.

Treść wspólnego pisma dostępna jest tutaj.

Związek Polskich Przetwórców Mleka
ul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 6
00-120 Warszawa 

Telefon: +48 222 660 271
Faks: +48 222 660 372
sekretariat@zppm.pl