Oczywiście Brexit nie oznacza zamknięcia rynku brytyjskiego. Już dziś wiemy, że UE i UK ostatecznie zdecydowały się na podpisanie umowy handlowej i polskie produkty nadal będą mogły trafiać na ten rynek i to na takich samych zasadach jak produkty z innych krajów członkowskich – powiedział serwisowi portalspożywczy.pl Marcin Hydzik, prezes ZPPM i Porozumienia dla Mleczarstwa.

  • Od stycznia do grudnia 2020r. do Wielkiej Brytanii sprzedaliśmy produktów mleczarskich za ok. 426 milionów złotych.
  • Rynek Zjednoczonego Królestwa jest istotny dla polskich przetwórców mleka, ale nie jest najważniejszy.
  • Wśród najważniejszych partnerów handlowych Polski znajdują się przede wszystkim kraje członkowskie UE, to wartość wywozu na tym kierunku spadła o ok. 9%

Zgodnie z danymi publikowanymi przez MRiRW wartość polskiego eksportu mleczarskiego w okresie od stycznia do grudnia 2020r. do Wielkiej Brytanii to ok. 426 milionów złotych, co stanowi ok. 4,6 proc. wartości całego eksportu. – Dla porównania, w tym samym okresie 2019r. wartościowy udział eksportu mleczarskich do Wielkiej Brytanii w eksporcie ogółem wynosił ok. 4,2 proc. Zatem rynek Zjednoczonego Królestwa jest istotny dla polskich przetwórców mleka, ale z pewnością nie jest najważniejszy, a nowe wymogi proceduralne, związane z dostawami na ten rynek i stanowiące pewnego rodzaju utrudnienie nie powinny w znaczący sposób wpłynąć na polską branżę mleczarską – mówi Marcin Hydzik.

Zgodnie z aktualnie dostępnymi danymi zarówno pod względem wolumenu, jak i wartości polski eksport mleczarski w okresie styczeń – grudzień 2020r. wzrósł w stosunku do analogicznego okresu roku 2019. Być może miało na wpływ osłabienie złotego w stosunku do głównych walut, które dało polskim produktom przewagę konkurencyjną na rynkach zagranicznych – zwłaszcza poza UE. W 2020r. Polska sprzedała za granicę produkty mleczarskie o wartości przekraczającej 9,16 mld zł, co stanowi wzrost o ok. 1,8% w stosunku do poprzedniego roku, a zawdzięczamy to dobrym wynikom sprzedaży serów, odtłuszczonego mleka w proszku oraz serwatki w proszku. W tym samym okresie wartość importu wzrosła zaledwie o niecałe 0,5%.

– Mimo, że wśród najważniejszych partnerów handlowych Polski znajdują się przede wszystkim kraje członkowskie UE, to wartość wywozu na tym kierunku spadła o ok. 9%. Na szczęście w tym samym okresie, w zależności od produktu wzrósł eksport do Chin, Algierii, Meksyku czy Indonezji oraz wielu innych państw – zauważa.

– Nadal jednak utrzymuje się niekorzystna struktura eksportu, w której zdecydowany udział mają takie wyroby jak mleko i śmietana, masło czy proszki mleczne – czyli produkty przeznaczone do dalszego przetwórstwa, przez co sytuacja na rynku polskim jest bardzo ściśle uzależniona od cen na rynku światowym – ocenia prezes Hydzik.

Autor: Roman Wieczorkiewicz, portalspożywczy.pl
Data: 07-05-2021
Źródło

Związek Polskich Przetwórców Mleka
ul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 6
00-120 Warszawa 

Telefon: +48 222 660 271
Faks: +48 222 660 372
sekretariat@zppm.pl