ZPPM został patronem konferencji pt. „Kontrola żywności w łańcuchu spożywczym”, której organizatorem jest Polska Federacja Producentów Żywności – Związek Pracodawców. Konferencja odbędzie się 15 listopada 2018r. w hotelu Marriott, w Warszawie.
Dla prenumeratorów kwartalnika „Food-Lex” organizatorzy przewidzieli 25% zniżki.

W programie:

  • Jakość produktów spożywczych w świetle wyników kontroli przeprowadzanych przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
  • Informacje o warunkach przechowywania i warunkach użycia produktów spożywczych w świetle artykułu 25 rozporządzenia UE 1169/2011.
  • Pozostałości pestycydów w środkach spożywczych
  • Niezależne zapewnienie kontroli jakości w łańcuchu żywnościowym
  • Urzędowa kontrola stosowania dodatków do żywności

Kto powinien wziąć udział w konferencji?

Konferencja jest przeznaczona dla wszystkich przedsiębiorstw branży spożywczej w całym łańcuchu żywnościowym, a szczególnie dla pracowników firm produkcyjnych – pracowników działów produkcji, zapewnienia jakości, technologii, a także dla osób odpowiedzialnych za sprawy legislacyjne.

Program konferencji
Formularz zgłoszeniowy
Informacje o prelegentach

W przypadku pytań, informacji udziela:
Monika Jonczak, Dyrektor  ds. marketingu
tel.: +48 22 830 70 55, email: m.jonczak@pfpz.pl

Związek Polskich Przetwórców Mleka
ul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 6
00-120 Warszawa 

Telefon: +48 222 660 271
Faks: +48 222 660 372
sekretariat@zppm.pl