Program gospodarczy Polski Ład ma dać impuls polskiej gospodarce do pobudzenia i rozwoju po kryzysie wywołanym przez lockdowny. Jak wpłynie na polskie mleczarstwo?

  • Polski Ład to ponad 100 ustaw do uchwalenia. Wśród nich znajdą się takie, które wprost będą adresowane do rolników, ale i takie, które pośrednio będą oddziaływać na branżę mleczarską
  • Polski Ład wesprze rolników. Ma powstać Fundusz Wzajemnego Gwarantowania Dochodów dla rolników, którego celem będzie zminimalizowanie tzw. „ryzyk” w produkcji oraz pomoc rolnikom w ubezpieczeniach
  • Absolutny sprzeciw powinna budzić propozycja faktycznego zwiększenia podatków dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Polski Ład ma kilka podstawowych założeń – są to przeznaczenie 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków – w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie II progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł, emerytura bez podatku do 2500 zł, inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania z wkładem własnym gwarantowanym przez państwo i dom do 70 mkw. bez formalności. Aby jednak sfinansować te plany, program przewiduje zwiększenie podatków od firm jednoosobowych oraz dla osób lepiej zarabiających.

Polski Ład – brak konkretów

Na skomplikowanie i złożoność omawianego programu, uwagę zwraca Marcin Hydzik, prezes Związku Polskich Przetwórców Mleka. Zauważa, że Polski Ład to ponad 100 ustaw do uchwalenia. Wśród nich znajdą się takie, które wprost będą adresowane do rolników, ale i takie, które pośrednio będą oddziaływać na branżę mleczarską. Także Waldemar Broś, prezes Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich, mówi, iż czeka na konkrety w tej sprawie bo na dzisiaj zapisy dotyczące rozwoju spółdzielczości w Polsce są bardzo ogólne ale mogę powiedzieć, że idą w dobrym kierunku.

Wsparcie dla rolnictwa

Mleczarstwo, a przede wszystkim produkcja mleka jest nierozerwalnie związana z ziemią. Nie da się produkować mleka bez określonego areału ziemi – co niekoniecznie jest niezbędne przy takiej produkcji jak mięso wieprzowe czy drób. Dlatego też bardzo ważne są aspekty rolnicze przedstawione w ,,Polskim Ładzie”. Do tych najważniejszych zalicza: ustawę o rodzinnym gospodarstwie rolnym, która regulowałaby sprawy spadkowe i możliwości przekazania gospodarstwa bez jego zrzekania się; pierwszeństwo gospodarstw rodzinnych w korzystaniu z programów pomocowych; wprowadzenie ,,Kodeksu rolnego”, którego celem byłoby zdefiniowanie małych gospodarstw oraz oddzielenie ich od dużych farm poprzez określenie celów jednych i drugich; przeniesienie opiniowania i wydawania pozwoleń na inwestycje mające wpływ na środowisko rolnicze z poziomu samorządów na poziom województw lub krajowy; stworzenie sieci tzw. ,,manufaktur spożywczych” celem wspierania małych producentów poprzez tworzenie miejsc sprzedaży produktów bezpośrednio z gospodarstw; uwolnienie rolniczego handlu detalicznego poprzez umożliwienie sprzedaży produktów na terenie całego kraju, Fundusz Wzajemnego Gwarantowania Dochodów dla rolników, którego celem będzie zminimalizowanie tzw. „ryzyk” w produkcji oraz pomoc rolnikom w ubezpieczeniach; rachunek powierniczy, którego celem będzie ochrona rolników przed nierolniczymi formami i niepłaceniem zobowiązań wobec rolników oraz wprowadzenie paszportów polskiej żywności celem identyfikacji żywności od pola do stołu.

Prezes Broś docenia także obietnicę włączenia się rządu RP w szeroką promocję polskiego rolnictwa w kraju i na świecie. – Generalnie przedstawione propozycje oceniam za słuszne, ale ich realizacja będzie zależeć od szybkiego ich wprowadzenia, do czego będą niezbędne ustawy i rozporządzenia wykonawcze. Zapowiedź ułatwienia dla prowadzenia i rozwoju rolniczej spółdzielczości jest słuszna. Osobiście jestem zwolennikiem kontynuacji ponad 160-letniej tradycji spółdzielczości na ziemiach polskich – oczywiście z eliminowaniem rzeczy gorszych na rzecz dobrych. Spółdzielnie mleczarskie są dziś gwarantem rozwoju produkcji mleka w Polsce poprzez zapewnienie rolnikom zbytu surowca, płacenie ceny na poziomie średniej ceny unijnej czy udzielanie wszechstronnej pomocy w bezgotówkowe zaopatrzenie w środki produkcji oraz wsparcie finansowe z tzw. Funduszu Rozwoju – mówi prezes Broś.

Wyższe podatki

Marcin Hydzik odmiennie ocenia zapowiedź stworzenia Funduszu Wzajemnego Gwarantowania Dochodów. – Nie znamy szczegółów powołania tak zwanego Funduszu Wzajemnego Gwarantowania Dochodów dla Rolników. Przypominam, że o tego typu rozwiązaniach mówiło się już od dawna, było nawet kilka projektów ustaw, ale sami rolnicy byli bardzo nieufni wobec kolejnego zwiększenia obciążeń ich działalności – zwraca uwagę.

Jego zdaniem, absolutny sprzeciw powinna budzić propozycja faktycznego zwiększenia podatków dla osób prowadzących działalność gospodarczą o 9 proc., co wiąże się z brakiem możliwości odliczenia od podatku składki zdrowotnej i jej uzależnienie od dochodu. – Takie firmy występują w naszej branży jako firmy kooperujące, które przeżyły trudny czas pandemii, a teraz zamiast odbudowywać swoją sytuację ekonomiczną zostaną obciążone niespotykanym dotąd wzrostem opodatkowania – mówi prezes ZPPM.

Wyższych obciążeń podatkowych obawia się także HoReCa, która jest jednym z kluczowych odbiorców produktów mlecznych. Ireneusz Węgłowski, prezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego (IGHP) i przewodniczący Rady Polskiej Organizacji Turystycznej, uważa, że Polski Ład dla przedsiębiorców oznacza zapowiedź de facto wyższych podatków. – Trudno taką informację przyjąć bez emocji, zwłaszcza, że mówimy o programie gospodarczym przeznaczonym na czas postcovidowy, czyli czas wychodzenia z kryzysu, powrotu do normalności – ocenia Ireneusz Węgłowski.

Autor: Roman Wieczorkiewicz, portalspożywczy.pl
Data: 19-05-2021
Źródło

Związek Polskich Przetwórców Mleka
ul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 6
00-120 Warszawa 

Telefon: +48 222 660 271
Faks: +48 222 660 372
sekretariat@zppm.pl