W ramach powołanego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi “Porozumienia rolniczego”, utworzono 10 zespołów problemowych, wśród których znalazł się “Zespół Żywności Wysokiej Jakości”.
We wtorek 19 marca 2019r. odbędzie się inauguracyjne posiedzenie ww. Zespołu. W spotkaniu, jako członek Zespołu weźmie udział przedstawiciel ZPPM.

Związek Polskich Przetwórców Mleka
ul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 6
00-120 Warszawa 

Telefon: +48 222 660 271
Faks: +48 222 660 372
sekretariat@zppm.pl