W dniu 22 kwietnia 2020r. organizacje mleczarskie zwróciły się do MRiRW z apelem o interwencje w sprawie funkcjonowania “Programu dla szkół” w świetle epidemii COVID-19 i zagrożeń dla podmiotów uczestniczących w Programie, które  aktualnie nie mogą dostarczać mleka i przetworów mlecznych do  placówek oświatowych.
Treść wspólnego pisma dostępna jest tutaj.

Związek Polskich Przetwórców Mleka
ul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 6
00-120 Warszawa 

Telefon: +48 222 660 271
Faks: +48 222 660 372
sekretariat@zppm.pl