ZPPM we współpracy z J.S Hamilton Poland Sp. z o.o. zapraszają na szkolenie on-line pt. “Nowe zagrożenie w branży spożywczej – sposób postępowania w związku z zagrożeniem COVID-19“.

Szkolenie odbędzie się 3 czerwca 2020r. o godz. 13:00 na platformie ZOOM. Przewidywany czas szkolenia ok. 2 godziny.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 27.05.2020r. – do końca dnia.

Cel:
Przedstawienie najlepszych praktyk związanych z zarządzaniem sytuacją kryzysową w zakładzie spożywczym w aspekcie działań dotyczących zagrożenia COVID-19.

Korzyści:
Usystematyzowanie wiedzy oraz zapoznanie uczestników ze Standardowymi Procedurami Operacyjnymi (SOP) w zakładzie produkcyjnym w aspekcie COVID-19. Uczestnikom przedstawiona zostanie procedura z zakresu postępowania w przypadku podejrzenia, a także wystąpienia zakażenia pracownika.

Program:  

1. Wprowadzenie w problematykę:

  • COVID-19 – poznajmy wroga,
  • Koronawirus a zanieczyszczenie żywności,
  • Elementy systemu zarządzania incydentami.

2. Działania związane z zagrożeniem COVID-19:

  • Wymagania względem pracowników,
  • Wymagania dla kierowców dowożących i odbierających towar,
  • Wymagania względem osób odwiedzających zakład spożywczy,
  • Procedury odnośnie utrzymania czystości,
  • Szatnie pracownicze w aspekcie COVID-19

3. Rekomendowane działania:

  • Podejścia do sprzątania i środki ochrony indywidualnej,
  • Przygotowanie firmy na wypadek zakażenia pracowników koronawirusem SARS COV-2.

4. Podsumowanie, odpowiedzi na pytania, zakończenie szkolenia.

Prelegent:
Tomasz Andrysiak  – Trener J.S.Hamilton Poland Sp. z o.o. w zakresie standardów ISO 9001,  BRC v.8. i IFS 6.6. Doświadczenie w komórkach związanych z zarządzaniem i zapewnieniem jakości jako Specjalista ds. HACCP, Kierownik Działu Jakości oraz Pełnomocnik ds. systemów zarządzania jakością w branży spożywczej. Czynny audytor, uczestniczy i prowadzi wdrożenia oraz szkolenia w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności wg. normy ISO 22000, standardu IFS Food, BRC oraz systemu HACCP.

Wymagania techniczne:
Wystarczy dostęp do Internetu (zalecamy przeglądarkę Chrome) i komputer wyposażony w mikrofon i głośniki.
Uczestnicy online mogą zadawać pytania, rozmawiać z trenerem i miedzy sobą.
Uczestnik otrzyma od organizatorów drogą mailową link do spotkania on-line. Po kliknięciu w link, aplikacja ZOOM zostanie automatycznie pobrana na komputer uczestnika, ale zalecamy jej wcześniejszą instalację korzystając z adresu: https://zoom.us/download

Cena : 170 zł + VAT 23 % / os.
Cena zawiera : szkolenie, zaświadczenie ze szkolenia w wersji elektronicznej.
Materiały szkoleniowe z webinarium płatne dodatkowo: 50 zł netto + VAT 23 %
Faktura VAT za szkolenie przesyłana będzie w wersji elektronicznej po szkoleniu.

Związek Polskich Przetwórców Mleka
ul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 6
00-120 Warszawa 

Telefon: +48 222 660 271
Faks: +48 222 660 372
sekretariat@zppm.pl