W dniu 26 czerwca 2020r. odbyło się kolejne, już 34. posiedzenie Rady Ekonomicznej Obserwatorium Rynku Mleka (MMO), w którym uczestniczyli eksperci z różnych ogniw mleczarskiego łańcucha dostaw: CEJA (młodzi farmerzy), COPA-COGECA (rolnicy i spółdzielnie), ECVC (rolnicy), EMB, (Europejska Rada Mleczarska), EDA (przemysł mleczarski), Eucolait (handel mleczarski), Eurocommerce (sieci handlowe).

Prezentacje oraz informacje wymieniane podczas spotkania wskazują iż:

 • Skup mleka krowiego w UE-27 wzrósł w kwietniu 2020 r. o 0,8% (+107 000 t) w porównaniu z tym samym miesiącem 2019 r., co oznacza skumulowany wzrost w 2020 r. o + 2,4%. Irlandia, Włochy i Holandia odnotowały najwyższy wzrost produkcji. W 9 państwach członkowskich produkcja była niższa niż w kwietniu 2019 r., w tym we Francji (-0,7%, -15000 t), prawdopodobnie z powodu zastosowania dobrowolnych środków ograniczania produkcji. Wzrost skupu mleka w pierwszych 4 miesiącach 2020 r. przekłada się na wzrost produkcji wszystkich produktów mlecznych z wyjątkiem śmietany i skondensowanego mleka. Inne produkty: PMP (+ 8,3%), OMP (+ 1,5%), ser (+ 1,4%) i masło (+ 0,7%).
  Produkcja mleka spożywczego wzrosła w kwietniu o 4%.
 • Średnia cena mleka w gospodarstwach w UE w kwietniu wynosiła 33,53 c / kg, czyli o 3,1% mniej niż w kwietniu 2019 r., ale o 5,1% powyżej średniej z ostatnich 5 lat. Szacunki dotyczące maja nadal mówią o cenach wyższych niż 33 c / kg, ale ceny mogą spaść bardziej ze względu na fakt, że ceny mleka podążają za zmianami na rynku mleczarskim z pewnym opóźnieniem.
  Ceny masła w UE spadły z 368 EUR / 100 kg na początku roku do 281 EUR / 100 kg w dniu 10 maja. W ciągu ostatnich 5 tygodni ceny wzrosły, osiągając 318 € / 100 kg, tj. o 19% mniej niż rok temu. Ceny OMP w UE gwałtownie spadły od połowy marca, osiągając 191 EUR / 100 kg do połowy kwietnia, ale później wzrosły do poziomów powyżej ostatnich lat (214 EUR / 100 kg, + 4% powyżej 2019 r.). Ceny serów w UE oscylują blisko poziomów z zeszłego roku. Przyszłe zmiany są niepewne. Wdrożenie PSA dla OMP, masła i serów przyczyniło się do poprawy nastrojów na rynku.
 • Ocena poziomu zapasów w UE w oparciu o podejście rezydualne (produkcja UE + import UE – konsumpcja wewnętrzna UE – eksport z UE) wykazuje wahania prywatnych zapasów OMP w pobilżu normalnego poziomu około 120 000 t dzięki ciągłemu eksportowi do krajów trzecich i niewielkiemu wzrostowi produkcji. Pod koniec kwietnia 2020 r. ze względu na wyższe zapasy początkowe i większą produkcję zapasy masła w UE były nieco wyższe niż przed rokiem. Również duży eksport do krajów trzecich pomógł poprawić równowagę rynkową.
  Zapasy sera w UE są na normalnym poziomie w tym okresie roku. Duży eksport pomógł poprawić równowagę rynkową, ale załamanie popytu na usługi gastronomiczne spowodowane kwarantanną i niezwykle silnym popytem detalicznym spowodowały zakłócenia rynkowe.
 • Globalna podaż mleka wzrosła w pierwszych 4 miesiącach 2020 r. W głównych krajach / regionach eksportujących (UE-27, USA, NZ, AUS, ARG, URG) o + 1,7% (skorygowano o dodatkowy dzień w roku przestępnym 2020), przy ujemnych wartościach jedynie w Nowej Zelandii (-1,7%) i imponującym wzroście w Australii, gdzie produkcja nadal się rośnie dzięki sprzyjającym warunkom pogodowym w ciągu ostatnich kilku miesięcy (4,4%) i Argentynie (+ 7,6%). W Stanach Zjednoczonych skup mleka w maju zmalał. Chwiejność rynków spowodowana przez Covid-19 była szczególnie ekstremalna w Stanach Zjednoczonych, zwiększając niepewność. W Ameryce Południowej produkcja mleka rośnie od 2019 r., szczególnie w Argentynie ze względu na lepszą rentowność w pierwszym kwartale, ale niższe ceny w mleka w gospodarstwach w w drugim kwartale i susza mogą odwrócić ten trend. Poprawia się również produkcja w Urugwaju, ale pozostaje poniżej poziomów z 2018 r.
 • Chiny, Wielka Brytania i USA, a następnie Arabia Saudyjska i Algieria były największymi 5 rynkami eksportowymi UE dla wszystkich produktów mlecznych w okresie styczeń-marzec 2020 r. Wpływ Covid-19 nie jest jeszcze w pełni widoczny w danych handlowych, gdyż w marcu / kwietniu wolumeny były niskie jeszcze wybuchem epidemii. Zwiększone bezrobocie, niższy PKB, spadek dochodów obywateli, niższe ceny ropy, kolejne epidemie Covid-19 wpłynęłyby na sytuację gospodarczą krajów importujących i zmniejszyłyby światowy popyt na produkty mleczne. Oprócz Covid-19 główne obawy budzą spory handlowe, dodatkowe amerykańskie cła i ostateczny kształt handlu z Wielką Brytanią po BREXIT.
 • Okres kwarantanny spowodowany przez Covid-19 miał wpływ na kanały konsumpcyjne. W niektórych państwach członkowskich domowe zakupy produktów mleczarskich (masło, mleko spożywcze, świeże sery) wzrosły w porównaniu do pierwszego kwartału w 2019 r., częściowo z powodu gotowania w domu. Sprzedaż serów wysokiej jakości (GI) zmalała. Sprzedaż ekologicznych produktów mlecznych nadal rośnie, ale w wolniejszym tempie.
 • Rynek mleczarski jest w okresie niepewności. Rosnąca globalna produkcja, napięcia w handlu, negatywne wskaźniki makroekonomiczne, powolne uruchamieanie usług gastronomicznych itp. zwiększają poczucie niepewności co do najbliższych kilku miesięcy. Obecna równowaga rynkowa wydaje się niestabilna, ponieważ podaż wydaje się przewyższać popyt w 2020 r. Produkcja mleka będzie musiała zostać odpowiednio dostosowana. Niepewność związana z rozwojem pandemii Covid-19 i pogorszeniem koniunktury gospodarczej powoduje wśród konsumentów, a także producentów mleka niepewność co do przyszłości.

Następne posiedzenie odbędzie się 25 września 2020r.

Pobierz pełne sprawozdanie

Związek Polskich Przetwórców Mleka
ul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 6
00-120 Warszawa 

Telefon: +48 222 660 271
Faks: +48 222 660 372
sekretariat@zppm.pl