W dniu 23 kwietnia 2021r. organizacje tworzące “Porozumienie dla mleczarstwa” przekazały do Ministerstwa Klimatu i Środowiska przygotowane z inicjatywy ZPPM stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw.

Przedstawicie branży mleczarskiej zwrócili się do Ministerstwa o wprowadzenie do projektu ustawy zapisów, które zagwarantują zwolnienie produktów mlecznych z opłaty, która ma  służyć pokrywaniu kosztów: zbierania odpadów pozostawionych w publicznych systemach zbierania odpadów, w tym kosztów utworzenia i utrzymania tych systemów, transportu tych odpadów i ich przetwarzania oraz uprzątania, transportu i przetwarzania odpadów.

Pobierz treść stanowiska.

Związek Polskich Przetwórców Mleka
ul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 6
00-120 Warszawa 

Telefon: +48 222 660 271
Faks: +48 222 660 372
sekretariat@zppm.pl