Związek Polskich Przetwórców Mleka podczas Walnego Zgromadzenia swoich członków w dniu 26.06.2020 r. przyjął stanowisko w sprawie współpracy z innymi organizacjami mleczarskimi.

Członkowie Związku wskazywali, że polską branżę mleczarską czekają zupełnie nowe wyzwania. Do nich można zaliczyć przede wszystkim propozycję Komisji Europejskiej wprowadzenia Zielonego Ładu i strategii „Od pola do stołu”, które zrewolucjonizuje rolnictwo europejskie, ale także może spowodować istotne zwiększenie kosztów produkcji rolnej.

Nie znamy jeszcze szczegółów proponowanych rozwiązań, nie wiemy jak będzie wyglądała nowa Wspólna Polityka Rolna. Jesteśmy jednak przekonani, że już teraz nasza branża powinna aktywnie zabierać głos w dyskusjach kształtujących nowe polityki.

Oprócz Zielonego Ładu mamy jeszcze wyzwania w postaci negatywnych skutków, jakie w gospodarce przyniesie ciągle trwająca pandemia koronawirusa. Poważną i bardzo pilną kwestią jest tzw. Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta wraz ze wszystkimi regulacjami dotyczącymi opakowań, recyklingu i zagospodarowania odpadów. Nie należy zapominać o ciągle powracających obawach związanych z podatkiem cukrowym, ale także próbami tworzenia negatywnego obrazu mleka i jego przetworów w sferze publicznej, a zwłaszcza w mediach społecznościowych. Zagrożeń dla naszej branży jest dużo, a ciągle przybywają nowe.

Cenimy sobie dotychczasową współpracę z Polską Izbą Mleka, Krajowym Związkiem Spółdzielni Mleczarskich, Krajowym Stowarzyszeniem Mleczarzy oraz z Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Udało nam się wspólnie wiele osiągnąć i udowodniliśmy, że w najważniejszych dla branży sprawach jesteśmy razem mimo dzielących nas różnic, które stały za powołaniem każdej z naszej organizacji.

Sądzimy jednak, że przyszedł czas, aby naszą współpracę przenieść na wyższy poziom, bardziej skoordynowany. Proponujemy stworzenie Porozumienia dla mleczarstwa, w którym każda z naszych organizacji miałaby równy głos. Porozumienie, dzięki swoim regularnym spotkaniom, miałoby szansę na elastyczne i szybkie reagowanie na aktualne wydarzenia oraz stanowiłoby platformę wymiany informacji pomiędzy członkami. Ułatwiłoby to tworzenie koalicji na rzecz rozwiązywania konkretnych problemów branży także z innymi, zewnętrznymi podmiotami, spoza mleczarstwa. Rotacyjne przewodniczenie każdej z organizacji gwarantowałoby równe traktowanie wszystkich sygnatariuszy Porozumienia.

Uważamy, że nowa sytuacja w jakiej znajdzie się wkrótce polskie mleczarstwo wymaga nowych, nieszablonowych rozwiązań. Głęboko wierzymy, że nasza inicjatywa spotka się z pozytywną reakcją ze strony pozostałych organizacji, gdyż tylko wtedy będziemy w stanie stawić czoła nowym wyzwaniom stojącym przed naszą branżą.

Pobierz stanowisko ZPPM

Związek Polskich Przetwórców Mleka
ul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 6
00-120 Warszawa 

Telefon: +48 222 660 271
Faks: +48 222 660 372
sekretariat@zppm.pl