ZPPM objął swoim patronatem, organizowane przez PFPŻ webinarium pt.: „Znakowanie produktów spożywczych w świetle wymagań prawnych”, które odbędzie się w dniach 23-24 września br. w godz. 10.00 -13.00 na platformie ZOOM.

Webinarium przeznaczone jest dla wszystkich przedsiębiorstw branży spożywczej w całym łańcuchu żywnościowym, a szczególnie dla pracowników firm produkcyjnych z działów jakości i rozwoju, produkcji, badań i rozwoju, technologów oraz działów prawnych!

Program webinarium obejmuje następujące zagadnienia:

 • Podawanie informacji o pochodzeniu produktów spożywczych, w tym składników podstawowych, w świetle aktualnych przepisów i wytycznych
  Dorota Balińska-Hajduk, Karolina Kaszewska-Romańczuk – Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • Dobrowolne znakowanie produktów spożywczych na gruncie rozporządzenia 1169/2011
  Joanna Krakowiak – Kancelaria Wardyński i Wspólnicy
 • Limity tolerancji składników odżywczych deklarowanych na etykiecie
  Beata Przygoda – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny
 • Nazwa produktu spożywczego. Czy zawsze jest podana w sposób prawidłowy?
  Małgorzata Krzepkowska – J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.
 • Obecne i przewidywane wymogi prawne podawania informacji środowiskowych na opakowaniach
  Magdalena Dziczek – Związek Pracodawców EKO-PAK

Pobierz program i informacje o wykładowcach
Zarejestruj się on-line

Na wszelkie pytania związane z webinarium odpowiada:

Monika Jonczak
Dyrektor Marketingu
Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców
kom. 604 143 104
tel.+48 22 830 70 55
e-mail: m.jonczak@pfpz.pl

 

Związek Polskich Przetwórców Mleka
ul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 6
00-120 Warszawa 

Telefon: +48 222 660 271
Faks: +48 222 660 372
sekretariat@zppm.pl