W dniu 26 czerwca br. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Ekonomicznej Obserwatorium Rynku Mleka (MMO), w którym uczestniczyli eksperci z różnych ogniw mleczarskiego łańcucha dostaw: CEJA (młodzi farmerzy), COPA-COGECA (rolnicy i spółdzielnie), ECVC (rolnicy), EMB, (Europejska Rada Mleczarska), EDA (przemysł mleczarski), Eucolait (handel mleczarski), Eurocommerce (sieci handlowe).

Prezentacje oraz informacje wymienione podczas spotkania wykazują, że:

 • Dostawy mleka w UE w okresie styczeń – kwiecień 2018 wzrosły o 2,1% ( + 1 milion ton). Niekorzystne warunku pogodowe ograniczyły wzrost produkcji na wiosnę. Produkcja OMP i masła w kwietniu była niższa niż w 2017r. ale produkcja skumulowana (w okresie od stycznia do kwietnia 2018r.) była odpowiednio o 6% i 1,2% wyższa niż w analogicznym okresie roku 2017.
 • Średnia cena skupowanego mleka w UE spadła do 32,6 c/kg, co oznacza spadek o 8% od początku 2018r. Ten spadek cen jest gwałtowniejszy niż zazwyczaj. Poziom cen w kwietniu jest o 1% poniżej średniej z pięciu lat.
 • Ceny produktów mleczarskich rosną – zwłaszcza masła, które, tak jak w minionym roku, notuje gwałtowny wzrost, zbliżając się do poziomu 6 000 €/tona. Ceny OMP w ostatnich dwóch miesiącach również uległy poprawie. Równolegle do sprzedaży około 100 000 ton z magazynów interwencyjnych, ceny OMP wzrosły o 17%, osiągając średni poziom 1 540 €/t. Podczas gdy kurs wymiany USD do EUR spadł o 6& w maju i czerwcu, notowania OMP w UE i USA są coraz bardziej zbieżne, natomiast ceny OMP z Oceanii są obecnie o 16% wyższe.
 • Pod koniec maja, zapasy interwencyjne OMP wynosiły 343 000 ton. Po odjęciu ilości sprzedanych w okresie kwiecień – czerwiec, aktualnie wielkość zapasów wynosi nieco poniżej 280 000 ton.
 • Szacunki dotyczące ilości zapasów OMP utrzymywanych przez producentów z UE (produkcja + import – spożycie – eksport) wykazują niską dostępność OMP w prywatnych zapasach. Duży popyt powinien pojawić się równolegle do wzrostu cen oraz dalszej sprzedaży zapasów publicznych. Zapasy masła już od ponad roku utrzymują się na bezprecedensowo niskim poziomie. W kwietniu deficyt masła na rynku wyniósł około 30 000 ton. Zwiększona produkcja serów przekłada się na wzrost zapasów, ale spożycie jest również duże.
 • Produkcja mleka na świecie postępuje w umiarkowanym tempie i do kwietnia 2018r. wzrosła o 1,9%, co spowodowane było głównie jej spadkiem w UE i USA. W konsekwencji poprawy warunków pogodowych oraz wzrostu cen produkcja w Nowej Zelandii zaczęła rosnąć. Wzrost produkcji odnotowano również w Australii, Argentynie, Brazylii i Kanadzie, aczkolwiek o wiele niższy.
 • Póki co, w tym roku globalny eksport kwitnie. Udział Chin w unijnym eksporcie (pod względem wartości) nadal rośnie. Na kolejnych pozycjach znajdują się USA i Hong Kong. Licząc od początku roku do kwietnia, unijny eksport sera był na zbliżonym poziomie do analogicznego okresu roku 2017, ale w świetle rosnących cen można spodziewać się jego spadku. Unijny oraz światowy eksport OMP mają się dobrze, co potwierdza istnienie dużego globalnego popytu (światowy handel tym produktem podwoił się w minionych dziewięciu latach). W bieżącym roku unijny eksport masła pozostaje na niezmienionym poziomie, gdyż rynki preferują bardziej konkurencyjne produkty z Oceanii, Ukrainy i Białorusi. W nadchodzących miesiącach stosunki handlowe USA z głównymi partnerami takimi, jak Chiny czy Meksyk mogą spowodować zmiany w kierunkach przepływu eksportowanych towarów.
 • Zgodnie z doniesieniami, sprzedaż detaliczna serów jest wysoka – zwłaszcza we Włoszech, Hiszpanii, i Wlk. Brytanii. Dla odmiany sprzedaż mleka spożywczego nadal spada, wyjątek stanowią produkty ekologiczne. Sprzedaż masła jest nadal wysoka, ale niższa niż minionym roku: ceny są ogólnie wysokie i w niektórych przypadkach powoduje to obniżenie spożycia.
 • Komisja Europejska przedstawiła zaktualizowaną prognozę krótkoterminową na lata 2018 i 2019. Przewidywany wzrost produkcji mleka w UE jest niższy w poprzednio prognozowany, gdyż skup mleka w pierwszym kwartale 2018r. był niższy niż oczekiwano. Szacuje się, że w całym 2018r. wzrost produkcji wyniesie 1,2%, z czego 1% przypadnie na trzeci kwartał, a czwarty kwartał nie przyniesie żadnych zmian.
 • Z krótkiej prezentacji wynika, że w sierpniu 2018r. planowane jest rozpoczęcie handlu kontraktami terminowymi typu futures na mleko spożywcze. W uzupełnieniu istniejących kontraktów na OMP, masło i serwatkę, instrument ten pozwoli na zabezpieczenie cen w bardziej bezpośredni sposób.
 • Zaprezentowano również działania Komisji dotyczące przejrzystości rynku. Uczestnicy rynku otrzymają kwestionariusze, w celu przedstawienia ich opinii na ten temat.
 • Nastroje na rynku uległy poprawie w związku z obniżką tempa wzrostu produkcji mleka oraz utrzymującym się popytem, ale zmiany polityki handlowej USA powodują pewne obawy.

Pobierz sprawozdanie wraz załącznikami

Związek Polskich Przetwórców Mleka
ul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 6
00-120 Warszawa 

Telefon: +48 222 660 271
Faks: +48 222 660 372
sekretariat@zppm.pl