W dniu 25 września 2018r odbyło się kolejne posiedzenie Rady Ekonomicznej Obserwatorium Rynku Mleka (MMO), w którym uczestniczyli eksperci z różnych ogniw mleczarskiego łańcucha dostaw: CEJA (młodzi farmerzy), COPA-COGECA (rolnicy i spółdzielnie), ECVC (rolnicy), EMB, (Europejska Rada Mleczarska), EDA (przemysł mleczarski), Eucolait (handel mleczarski), Eurocommerce (sieci handlowe).

Prezentacje oraz informacje wymienione podczas spotkania wykazują, że:

o Dostawy mleka w UE w okresie styczeń-lipiec 2018r. wzrosły o 1,7%. Pomimo wyjątkowych warunków pogodowych, które panowały tego lata, lipcowe dostawy mleka wzrosły w Belgii, Niemczech, Polsce, Wlk. Brytanii, oraz Francji, jednakże odnotowano spadek zawartości białka i tłuszczu w mleku. Zmniejszenie produkcji odnotowano na Łotwie, Litwie, w Szwecji, Hiszpanii, Finlandii i Holandii. Produkcja OMP i masła w minionych 3-4 miesiącach nie ulegała istotnym zmianom, natomiast produkcja serów rosła w równym tempie.

o W czerwcu średnie ceny skupu mleka w UE zaczęły rosnąć, osiągając w lipcu 32,8 c/kg – co oznacza wzrost o 0,6% w stosunku do pięcioletniej średniej. W nadchodzących miesiącach przewiduje się dalsze wzrosty cen.

o Ceny produktów mleczarskich wykazują różnorakie trendy. Ceny masła ustabilizowały się powyżej 5500 €/t. Od kwietnia br. ceny OMP wzrosły o 20%, ale spadły w ostatnich dwóch tygodniach. Ceny serów, z wyjątkiem Emmentala rosną. Kurs wymiany dolara na euro wzrósł we wrześniu. Unijne OMP jest najbardziej konkurencyjne spośród wszystkich głównych krajów eksportujących ten produkt. Na drugim końcu spektrum znajduje się unijne masło, którego ceny są odpowiednio o 51% i 34% wyższe niż w Oceanii i USA.

o Na koniec sierpnia publiczne zapasy interwencyjne OMP wynosiły 282 000 ton. Odejmując od tego ilości sprzedane w okresie sierpień-wrzesień, wielkość zapasów powinna obecnie wynosić około 245 000 ton.

o Szacunki dotyczące wielkości zapasów dostępnych w UE (w tym u producentów) dokonywane w oparciu o podejście rezydualne (produkcja + import – spożycie – eksport) wykazują stopniowe zmniejszanie ogółu zapasów OMP w UE, przy czym część zapasów publicznych najpierw przechodzi przez prywatne ręce, by dopiero ostatecznie trafić do finalnych odbiorców. Zapasy masła w UE są nadal niskie – poniżej 100 000 ton, ale ze względu na gorące lato spożycie tego produktu spadło. Zapasy serów rosną i obecnie są najwyższe od 7 lat, co spowodowane jest wzrostem produkcji i stagnacją w eksporcie, jednakże brak doniesień dotyczących faktycznie nadmiernej ilości zapasów.

o Tempo wzrostu produkcja mleka na świecie nadal maleje. Łączny wzrost liczony do lipca 2018 wyniósł jedynie +1,5%, co spowodowane były głównie przez spadki w UE oraz USA. Produkcja w Nowej Zelandii rozpoczęła się bardzo dobrze wraz z nowym sezonem. Produkcja w Ameryce Południowej również szybko rośnie, ale należy wziąć pod uwagę zmienne warunki pogodowe panujące w tym rejonie.

o Łączny globalny eksport wzrósł w okresie czerwiec-lipiec, ale w ostatnich 2-3 miesiącach był niższy niż 2017r. – zwłaszcza w przypadku proszków mlecznych. Udział Chin w unijnym eksporcie (pod względem wartości) nieco zmalał, kolejno największymi odbiorcami unijnego eksportu są USA, Hong-Kong oraz Arabia Saudyjska. W 2018r. UE straciła 3 punkty procentowe swojego udziału w rynku, głównie na rzecz USA. Spada unijny eksport masła – głównie z powodu niekonkurencyjnych cen. Nie można też wykluczyć importu z krajów trzecich. Po dwóch miesiącach spadków, w lipcu odnotowano wzrost unijnego oraz światowego eksportu OMP. W lipcu gwałtownie wzrósł eksport serwatki w proszku z UE do Chin, co spowodowane było wyższymi cłami nałożonymi na produkty z USA.

o Detaliczna sprzedaż masła charakteryzuje się ogólnym wzrostem cen, ale niższym wolumenem. Wewnętrzny popyt na sery jest duży, na co wskazują zarówno sprzedawane ilości jak i ceny. Ceny detaliczne mleka spożywczego nadal spadają. Produkty ekologiczne nieustannie zwiększają swój udział na rynku francuskim i niemieckim.

o Komisja zaprezentowała uaktualnioną prognozę krótkoterminową na rok 2018 I 2019. Wzrost produkcji mleka w UE ma być niższy niż poprzednio przewidywano – na co wpływ będzie miała zmiana liczebności stad oraz gorące lato. Szacuje się, że w 2018r. produkcja wzrośnie o 0,8%, a 2019r. o kolejne 0,9%.

o Hiszpańska organizacja międzybranżowa INLAC zaprezentowała wyniki krajowej kampanii promującej spożycie mleka I przetworów mlecznych prowadzonej w ramach dobrych praktyk dietetycznych i w oparciu o solidne naukowe i medyczne podstawy.

o Büro für Agrarsoziologie und Landwirtschaft (BAL) zaprezentowało raport przygotowany w oparciu o dane sieci gospodarstw porównawczych FADN, wykazujący iż ogólne koszty produkcji mleka utrzymują się nieprzerwanie powyżej poziomu cen mleka (uwaga – oryginalny anglojęzyczny tekst podsumowania posiedzenia najwyraźniej zawiera błąd, gdyż stwierdzono w nim coś dokładnie odwrotnego, co jednak nie znajduje potwierdzenia w statystykach dostępnych w załączonym dokumencie).

o Ocena sytuacji rynkowej charakteryzuje się niepewnością i rozbieżnościami poglądów co do potencjalnych skutków letnich susz, Brexitu oraz zakłóceń w handlu spowodowanych geopolitycznymi napięciami.

Pobierz pełne sprawozdanie wraz ze statystykami.

Związek Polskich Przetwórców Mleka
ul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 6
00-120 Warszawa 

Telefon: +48 222 660 271
Faks: +48 222 660 372
sekretariat@zppm.pl