W dniu 25 marca 2020r. z inicjatywy ZPPM, polskie organizacje mleczarskie zwróciły się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie działań na rzecz włączenia zakładów mleczarskich do tzw. infrastruktury krytycznej państwa. Infrastruktura krytyczna, to  w szczególności zakłady, które w przypadku wystąpienia klęski naturalnej, katastrofy lub jak obecnie epidemii muszą utrzymać możliwość nieprzerwanego działania, ze względu na bezpieczeństwo ludności lub bezpieczeństwo państwa.

Treść wspólnego pisma ZPPM, KZSM, PIM i KSM dostępna jest tutaj.

Związek Polskich Przetwórców Mleka
ul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 6
00-120 Warszawa 

Telefon: +48 222 660 271
Faks: +48 222 660 372
sekretariat@zppm.pl