Tak zwany Polski Ład to ponad 100 ustaw do uchwalenia. Wśród nich znajdą się takie, które wprost będą adresowane do rolników, ale i takie, które pośrednio będą oddziaływać na naszą branżę – mówi Marcin Hydzik, prezes ZPPM i Porozumienia dla Mleczarstwa.

  • Interesującą kwestią jest zapowiedź stworzenia centralnego systemu informatycznego w którym zostanie skatalogowany państwowy zasób ziemi.
  • Polski ład kontynuuje politykę wsparcia tak zwanych gospodarstw rodzinnych, które między innymi mają mieć pierwszeństwo w korzystaniu z programów wsparcia.
  • Absolutny sprzeciw powinna budzić propozycja faktycznego zwiększenia podatków dla osób prowadzących działalność gospodarczą o 9 proc.

Z zapowiedzi zaprezentowanych w sobotę wynika, że największe znaczenie dla kosztów produkcji będą miały zwiększone dopłaty do paliwa. Jego zdaniem, interesującą kwestią jest zapowiedź stworzenia centralnego systemu informatycznego w którym zostanie skatalogowany państwowy zasób ziemi – okaże się wtedy, jakie są rezerwy ziemi przeznaczonej na przykład pod dzierżawę w celu zwiększenia areału pod hodowlę bydła.

Wsparcie dla gospodarstw rodzinnych

Polski ład kontynuuje politykę wsparcia tak zwanych gospodarstw rodzinnych, które między innymi mają mieć pierwszeństwo w korzystaniu z programów wsparcia. Moim zdaniem powinno się wspierać te gospodarstwa, które mają szansę na odniesienie sukcesu na konkurencyjnym rynku, zwłaszcza wobec wyzwań, jakie stawiać będą przed nami strategie unijne, a nie koncentrować się na konserwowaniu nieefektywnej ekonomicznie struktury polskiej wsi. Takim pozytywnym elementem będzie z pewnością przewidziana w Polskim ładzie możliwość stosowania zachęt finansowych dla tych rolników, którzy będą chcieli wprowadzić elementy nowych technologii redukujących koszty funkcjonowania gospodarstw.

Nie znamy szczegółów powołania tak zwanego Funduszu Wzajemnego Gwarantowania Dochodów dla Rolników. Przypominam, że o tego typu rozwiązaniach mówiło się już od dawna, było nawet kilka projektów ustaw, ale sami rolnicy byli bardzo nieufni wobec kolejnego zwiększenia obciążeń ich działalności.

Nie dla zwiększenia podatków

– Natomiast absolutny sprzeciw powinna budzić propozycja faktycznego zwiększenia podatków dla osób prowadzących działalność gospodarczą o 9 proc., co wiąże się z brakiem możliwości odliczenia od podatku składki zdrowotnej i jej uzależnienie od dochodu. Takie firmy występują w naszej branży jako firmy kooperujące, które przeżyły trudny czas pandemii, a teraz zamiast odbudowywać swoją sytuację ekonomiczną zostaną obciążone niespotykanym dotąd wzrostem opodatkowania – podkreśla Marcin Hydzik.

Tradycyjnie już zastrzega, że powinniśmy poczekać na konkretne projekty ustaw, gdyż to w nich znajdą się szczegółowe rozwiązania. – Mogę obiecać, że nasza branża, reprezentowana przez Porozumienie dla mleczarstwa, będzie analizowała projekty ustaw pod kątem ich wpływu na mleczarstwo – dodaje.

Autor: Roman Wieczorkiewicz, portalspożywczy.pl
Data: 17-05-2021
Źródło

Związek Polskich Przetwórców Mleka
ul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 6
00-120 Warszawa 

Telefon: +48 222 660 271
Faks: +48 222 660 372
sekretariat@zppm.pl