W 9 lipca 2021r. odbyło się zorganizowane przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT) spotkanie z organizacjami przemysłu żywnościowego w sprawie tzw. „Nowej polityki przemysłowej Polski”. W spotkaniu tym uczestniczył również przedstawiciel ZPPM.

Spotkanie poprowadził Wicepremier i Minister Rozwoju Jarosław Gowin, a udział wziął w nim również Minister Rolnictwa Grzegorz Puda.

Wicepremier Gowin otwierając spotkanie, przypomniał, że MRPiT, że jakiś czas temu opublikowało dokument pt. „Nowa polityka przemysłowa Polski”. Ministerstwo w tym dokumencie wskazało 17 branż z największym potencjałem rozwojowym – w tym również branżę przetwórstwa żywności. Ministerstwo planuje zawrzeć z tymi branżami tzw. „Kontrakty branżowe”, które pozwolą z jednej strony zrealizować postulaty tych branż (w zakresie likwidacji barier rozwojowych), a z drugiej strony zobowiąże te branże do przestrzegania pewnych wymagań ze strony rządowej.
Minister Puda dodał, że najważniejszym postulatem jest finansowanie z Krajowego Planu Odbudowy rozwój przetwórstwa spożywczego. MRiRW zadeklarowało chęć współpracy z MRPiT i branżą żywnościową przy przygotowaniu „Kontraktu branżowego” dla przemysłu spożywczego. Zwrócono uwagę na konieczność reprezentatywności organizacji, które miałby taki kontrakt podpisać. Zgromadzone organizacje zostały uznane za reprezentatywne, ale Minister Puda stwierdził, że do tego grona należy również dołączyć organizacje rolnicze.

Podczas spotkania, skupiono się głównie na przeglądzie najważniejszych postulatów branży spożywczej, które mogłyby trafić do takiego „Kontraktu branżowego” i było to m.in. skracanie łańcuchów dostaw, inwestycje w ekologię i gospodarkę w obiegu zamkniętym, wsparcie i promocja eksportu spożywczego, zwiększenie dostępności kredytów, czy ubezpieczenia transakcji w rolnictwie. W przypadku większości postulatów branżowych przedstawiciele obydwu ministerstw wypowiadali się pozytywnie, a nawet zapewnili, że niektóre prace są już prowadzone.

Wicepremier Gowin na koniec spotkania zaznaczył, że rząd w ramach „Kontraktów branżowych” również będzie miał pewne oczekiwania w stosunku do poszczególnych branż. Lista takich zagadnień już istnieje i zawiera około 20 punktów. Lista ta zostanie przekazana w ramach konsultacji do MRiRW. Następnie trafi na forum „Porozumienia rolniczego” (jest to ciało doradcze przy MRiRW, które zastąpiło dawną Radę Gospodarki Żywnościowej – ZPPM bierze udział w pracach tego gremium). Tam branża spożywcza powinna się zastanowić, które z wymagań rządowych będzie w stanie spełnić.

Do koordynacji prac na „Kontaktem branżowym” dla przemysłu spożywczego zostanie powołana grupa robocza składająca się z przedstawicieli MRiRW oraz MRPiT. Minister Puda zaproponował, żeby włączyć do tej grupy przedstawicieli „Porozumienia rolniczego”.

Niebawem można się spodziewać dalszych kroków w tej sprawie oraz rzecz jasna konsultacji. Katalog postulatów branżowych nie jest zamknięty i będzie można zgłaszać kolejne (część z postulatów zgłoszonych przez „Porozumienie dla mleczarstwa” zostało już wpisanych do „Nowej polityki przemysłowej Polski” – jak np. jednolitość interpretacji przepisów przez wszystkie szczeble administracji niezależnie od ich właściwości terenowej.

Związek Polskich Przetwórców Mleka
ul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 6
00-120 Warszawa 

Telefon: +48 222 660 271
Faks: +48 222 660 372
sekretariat@zppm.pl