Zgodnie z informacją Ambasady RP w Abu Zabi z 30 czerwca 2021 r., w kwietniu 2021 r. Polski Instytut Halal z Poznania został wpisany, przez właściwe w tym zakresie władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, na listę instytucji certyfikujących halal (tzw. Certification Body – CB), co oznacza, że Instytut ten jest uprawniony do wystawiania świadectw halal dla art. eksportowanych do PZEA z tym wymogiem.

Polski Instytut Halal
ul. Gronowa 22/1212
61-655 Poznań
tel: +48 507 754 301, +48 61 820 61 00
www.institutehalal.com

Aktualnie na liście tej (wśród 77) znajdują się dwie polskie jednostki, tj. wcześniej już widniejący Halal Correct Poland z Łodzi oraz ww. Instytut z Poznania, którego certyfikaty wcześniej były honorowane wyłącznie przez kontrole w portach Dubaju. Lista dostępna jest na stronie: http://halal.ae/OpenData/HalalCertificationBodieswithESMA

Obecnie kontrole we wszystkich portach w Emiratach honorują certyfikaty halal obu polskich instytucji.

Związek Polskich Przetwórców Mleka
ul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 6
00-120 Warszawa 

Telefon: +48 222 660 271
Faks: +48 222 660 372
sekretariat@zppm.pl