ZPPM objął swoim patronatem konferencję pt. “Znakowanie produktów spożywczych w świetle wymagań prawnych i zaleceń“.
Konferencję w dniach 20-21 października 2021r. organizują Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz kwartalnik „Food-Lex” na platformie Zoom.

W programie:

• Rekomendacja krajowa Czech dotycząca podawania możliwej i niezamierzonej obecności alergenów pokarmowych lub substancji spożywczych powodujących reakcje nietolerancji
Jana Bártová, Nestle Czechy
• Zielony Ład UE: w jaki sposób zharmonizowane informacje o środowisku skierowane do konsumentów mogą wspierać zrównoważony rozwój. Rola sektora żywności i napojów
Johannes Weber, Nestle Europa, Bliski Wschód i Afryka Północna
• Komunikaty marketingowe dotyczące przydatności materiałów opakowaniowych do recyklingu i biodegradacji
Krzysztof Wójcik, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Biopolimerów Włókien Chemicznych, COBRO
• Najczęstsze błędy w oznakowaniu pochodzenia wyrobu gotowego i podstawowych składników na podstawie wyników kontroli urzędowych
Przedstawiciel Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
• Znakowanie produktów ekologicznych w świetle nowych przepisów unijnych
Renata Przegalińska, Agro Bio Test Sp. z o.o.
• QUID – deklarowanie na etykiecie zawartości charakterystycznych składników
Małgorzata Krzepkowska, J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.

Organizatorzy gwarantują najbardziej aktualne informacje znakowania produktów spożywczych w świetle wymagań prawnych i zaleceń.

Więcej informacji oraz program wydarzenia na stronie www.pfpz.pl; www.facebook.com/pfpzzp

Zapraszamy do udziału!

Kontakt do organizatorów:
Monika Jonczak – dyrektor ds. marketingu
e-mail: m.jonczak@pfpz.pl
Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców
ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
M: +48 604 143 104

Związek Polskich Przetwórców Mleka
ul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 6
00-120 Warszawa 

Telefon: +48 222 660 271
Faks: +48 222 660 372
sekretariat@zppm.pl