ZPPM objął swoim patronatem konferencję pt. „Wycofywanie żywności z obrotu. Ramy prawne i wyzwania w praktyce”, która odbędzie się 13 października 2021r. na platformie ZOOM. Organizatorem konferencji jest  Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz kwartalnik „Food-Lex”.

W programie:

  • Wycofanie żywności z obrotu – najbardziej newralgiczne elementy z perspektywy prawnej
  • Testowanie procedury wycofania wyrobów z rynku w świetle wymagań standardów BRC-GSFS ver.8 i IFS Food ver.7
  • Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez żywność – jak się przygotować, jak reagować
  • Case study kryzysu związanego z wycofaniem oraz reklamacje

Program konferencji
Formularz zgłoszeniowy

Zapraszamy do udziału!


Kontakt do organizatorów:

Monika Jonczak – dyrektor ds. marketingu
e-mail: m.jonczak@pfpz.pl
Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
M: + 48 604 143 104

Związek Polskich Przetwórców Mleka
ul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 6
00-120 Warszawa 

Telefon: +48 222 660 271
Faks: +48 222 660 372
sekretariat@zppm.pl