W dniu 4 października 2021r. Marszałek Sejmu RP, Pani Elżbieta Witek przekazała Panu Tomaszowi Grodzkiemu, Marszałkowi Senatu RP projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustawy, tj. głównej ustawy wchodzącej w pakiet tzw. “Nowego ładu”. Branża mleczarska w dniu 5 października br. przesłała opinię Porozumienia dla mleczarstwa w sprawie ww. ustawy, kierując ją do Senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, gdyż zgodnie z informacją pochodzącą z Biura Prac Senackich, tam właśnie trafi projekt zanim będzie procedowany na posiedzeniu plenarnym Senatu.

Mleczarze wskazują, że ustawa wprowadza tzw. minimalny podatek dochodowy, który może zagrozić kosztochłonnym branżom takim jak mleczarstwo. Ponadto firmy zostaną obarczone nowymi obowiązkami sprawozdawczymi, a grzywny za ich niespełnienie są zdaniem organizacji absurdalnie wysokie.

Treść stanowiska Porozumienia dostępna jest tutaj

Związek Polskich Przetwórców Mleka
ul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 6
00-120 Warszawa 

Telefon: +48 222 660 271
Faks: +48 222 660 372
sekretariat@zppm.pl