Związek Polskich Przetwórców Mleka zrealizował, dofinansowane ze środków Funduszu Promocji Mleka, blisko roczne badanie wizerunku mleka i branży mleczarskiej w mediach. Codzienne analizowane były doniesienia odnoszące się do szeroko rozumianego mleczarstwa, ukazujące się zarówno w mediach tradycyjnych, jak i internetowych.

Badanie zostało zainspirowane pozornie dużą liczbą publikacji kwestionujących sens spożywania mleka i jego przetworów, gdyż w momencie rozpoczynania projektu dominowało wrażenie, że liczba negatywnych publikacji jest znaczna i przeważa nad pozytywnymi lub neutralnymi.

Jednakże zgodnie z wynikami analizy, tematy produkcji i przetwórstwa mleka nie były przedmiotem aż tak wielu dyskusji, a najwięcej negatywnych publikacji pojawiało się w mediach społecznościowych (głównie na Facebooku), na profilach niektórych organizacji niechętnych produktom zwierzęcym, ale także indywidualnych osób, – blogerów zajmujących się tematyką odżywiania.

Dalsza analiza takich publikacji wykazała, że wykorzystywane są tam głównie argumenty o charakterze emocjonalnym, a prezentowane w nich „fakty” nie wytrzymują konfrontacji ze źródłami naukowymi i statystykami z wiarygodnych źródeł.

Z kolei media tradycyjne i portale internetowe, z uwagi na swoją pozycję na rynku i dbałość o jakość publikacji, skupiały się raczej na ekonomicznych aspektach działalności branży, z jedynie sporadycznymi publikacjami nieprzychylnymi produkcji mleka i przemysłowi przetwórczemu.

W stosunku do ogólnej liczby publikacji tych negatywnych jest stosunkowo niewiele, a co za tym idzie mają relatywnie niewielkie dotarcie – na 28 501 publikacji we wszystkich kanałach, znalazło się 1 626 negatywnych wzmianek, z czego większość – 1 130 we wszelkiego rodzaju mediach społecznościowych. Warto zaznaczyć, że w tej liczbie znalazły się również wpisy dotyczące ekonomicznych aspektów produkcji i przetwórstwa mleka, kierunków rozwoju poszczególnych spółdzielni, czy też głośne medialnie sprawy związane z upadłościami niektórych spółdzielni.

Okazuje się zatem, że faktyczna liczba publikacji negatywnych dotyczących mleka i jego przetworów jest ciągle stosunkowo niewielka. Jednakże Marcin Hydzik, Prezes Zarządu Związku Polskich Przetwórców Mleka stwierdził, że ogólna tendencja, jaką można zaobserwować zwłaszcza w niektórych środowiskach publikujących aktywnie w internecie, jest niepokojąca. Największym zagrożeniem jest to, że publikacje naukowe nie trafiają do szerokiego grona odbiorców, a coraz większą rolę odgrywają emocje, co jest cechą charakterystyczną mediów społecznościowych. Zważywszy na fakt, że młodsze pokolenia wiedzę o świecie czerpią przede wszystkim z informacji dostępnych w internecie, trzeba dalej monitorować sieć, aby być w stanie przygotować jasny i spójny przekaz mający na celu obalanie niesprawdzonych, a czasem po prostu nieprawdziwych informacji o mleku i jego przetworach. Marcin Hydzik zaapelował, aby nie ulegać panice, ale wzmacniać profesjonalne i nowoczesne działania promujące mleko. Nie da się ukryć, że już teraz największy ciężar wydatków z tym związanych będzie spoczywać na przetwórcach i ich budżetach marketingowych.

Dofinansowano ze środków Funduszu Promocji Mleka

Związek Polskich Przetwórców Mleka
ul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 6
00-120 Warszawa 

Telefon: +48 222 660 271
Faks: +48 222 660 372
sekretariat@zppm.pl