W dniu 16 lutego 2022r. ZPPM działając w porozumieniu z Polską Federacją Producentów Żywności oraz Polską Organizacją Handlu i Dystrybucji wystosował apel do Pana Jacka Ozdoby – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, odpowiedzialnego za prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach.

Projekt zakłada m.in. stworzenie systemu depozytowo-kaucyjnego dla odpadów opakowaniowych oraz określa poziomy odzysku niektórych rodzajów opakowań. W opinii ww. organizacji, włączenie opakowań po produktach mleczarskich w ten system będzie trudne i kosztowne.

Stworzenie wygodnego dla konsumentów, a jednocześnie bezpiecznego pod względem sanitarnym i higienicznym, systemu zbiórki i przechowywania opakowań po aktywnych biologicznie produktach mlecznych byłoby niezwykle trudne i kosztowne. Zwracamy uwagę, że obecnie funkcjonujące systemy depozytowe w Unii Europejskiej zasadniczo wykluczają butelki po produktach mleczarskich z zakresu systemu kaucyjnego.

Apel ZPPM, PFPŻ-ZP, POHiD

Treść apelu dostępna jest tutaj

Związek Polskich Przetwórców Mleka
ul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 6
00-120 Warszawa 

Telefon: +48 222 660 271
Faks: +48 222 660 372
sekretariat@zppm.pl