Miło nam poinformować, że ZPPM objął swoim patronatem konferencję pt. “Prawo pracy – nowe wyzwania dla przedsiębiorców w 2022r.”, która odbędzie się w dniu 24 lutego 2022 r. w godz. 10:00-13:30 na platformie ZOOM. Organizatorami konferencji są Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz kwartalnik „Food-Lex”.

Program obejmuje:

• Bezpieczeństwo w miejscu pracy – nowe wymagania związane ze stanem epidemii
mgr inż. Józef Fijołek – Nadinspektor Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie
• Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców w 2022
dr Ewa Flaszyńska – Dyrektor Departamentu Rynku Pracy MRiPS
• Sygnaliści
adwokat dr Artur Rycak – Partner zarządzający w Rycak Kancelaria Prawa Pracy i HR
• Badanie trzeźwości w miejscu pracy
radca prawny dr Magdalena Rycak – Partner zarządzający w Rycak Kancelaria Prawa Pracy i HR
• Wyzwania związane z dyrektywą work-life balance
dr Michał Szypniewski – Prawnik w Rycak Kancelaria Prawa Pracy i HR

Konferencja jest przeznaczona dla wszystkich przedsiębiorstw branży spożywczej w całym łańcuchu żywnościowym, a szczególnie dla Zarządów, Działów Prawnych i HR.

Szczegółowy program konferencji
Formularz zgłoszeniowy

Związek Polskich Przetwórców Mleka
ul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 6
00-120 Warszawa 

Telefon: +48 222 660 271
Faks: +48 222 660 372
sekretariat@zppm.pl