W dniu 14 lutego 2022r. ZPPM przekazał do Ministerstwa Klimatu i Środowiska swoje stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach.

 

W opinii ZPPM branża mleczarska nie będzie mogła uczestniczyć w systemie kaucyjnym wprowadzanym ustawą o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach. W związku z powyższym będzie ponosić pełne koszty odzysku opakowań po produktach mleczarskich, co przełoży się rzecz jasna na ceny produktów i poziom spożycia przetworów mlecznych w Polsce, a w konsekwencji na sytuację finansową przetwórców mleka i gospodarstw je produkujących. Dlatego wnosimy o wyłączenie opakowań po produktach mleczarskich z zakresu przedmiotowego projektowanych przepisów.

Stanowisko ZPPM

Pełna treść stanowiska ZPPM

Związek Polskich Przetwórców Mleka
ul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 6
00-120 Warszawa 

Telefon: +48 222 660 271
Faks: +48 222 660 372
sekretariat@zppm.pl