ZPPM objął swoim patronatem konferencję on-line pt. „Prawo podatkowe – nowe wyzwania dla przedsiębiorców w 2022r.”, która  odbędzie się 29 marca 2022r. w godz. 10:00 – 14:00 na platformie ZOOM. Organizatorami konferencją są Polska Federacja Producentów Żywności – Związek Pracodawców oraz kwartalnik „Food-Lex”. Partnerem merytorycznym konferencji jest Kancelaria SWW Pragmatic Solutions.

Program konferencji obejmuje:

Krajowy system e-faktur z perspektywy resortu finansów
Anna Mytyk, zastępca dyrektora w Departamencie Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów

Krajowy system e-faktur: wyzwanie dla podatników
Zbigniew Makowski – doradca podatkowy w Kancelarii SSW Pragmatic Solutions

Kontrola podatkowa w firmie – ryzyka i sposoby ich minimalizacji
Alicja Sarna – doradca podatkowy w Kancelarii SSW Pragmatic Solutions

Pośrednie transakcje z rajami podatkowymi – każdy powinien się przygotować do cen transferowych
Aleksy Miarkowski – doradca podatkowy, partner w Kancelarii SSW Pragmatic Solutions

Grupy VAT: nowe, atrakcyjne rozwiązanie w VAT
Robert Jaszczuk – partner w Kancelarii SSW Pragmatic Solutions

Konferencja jest przeznaczona dla wszystkich przedsiębiorstw branży spożywczej a szczególnie dla Działów Prawnych, Działów Podatkowych, Księgowych, Członków Zarządu!

Szczegółowy program konferencji

Formularz rejestracyjny

Link do uczestnictwa w konferencji poprzez aplikację Zoom zostanie przesłany w dniu poprzedzającym wydarzenie.

Związek Polskich Przetwórców Mleka
ul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 6
00-120 Warszawa 

Telefon: +48 222 660 271
Faks: +48 222 660 372
sekretariat@zppm.pl