Miło nam poinformować, że ZPPM objął swoim patronatem konferencję on-line pt. „Nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej na rynku rolno-spożywczym. Aktualne wyzwania”, która odbędzie się w dniu 19 maja 2022 r. w godz. 10:00-13:40 na platformie ZOOM.

Organizatorami są Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz kwartalnik „Food-Lex”, partnerem merytorycznym konferencji jest Kancelaria KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński.

Program:

10:00 – 10:10 – Otwarcie Konferencji
dr Andrzej Gantner – Wiceprezes PFPŻ ZP

10:10 – 10:40Nowa ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej – podsumowanie najważniejszych zmian
dr Magdalena Knapp – Katedra Prawa Własności Intelektualnej, Praw Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

10:40 – 11:10Umowy na dostarczanie produktów rolnych
Monika Koźlakiewicz – Zastępca Dyrektora Departament Interwencji Rynkowych w KOWR
Bożena Kotwas – Kierownik Wydziału Regulacji Rynków, Departament Interwencji Rynkowych w KOWR

11:10 – 11:50 – Zakaz porozumień ograniczających konkurencję i odstępstwa od tego zakazu w sektorze rolno-spożywczym
Marcin Kolasiński | radca prawny| wspólnik | KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński

11:50 – 12:30 – Nadużywanie przewagi kontraktowej w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/633
Julia Laskowska, Rafał Stronk | KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński

12:30 – 13:10 – Ceny i rabaty a nadużycie przewagi kontraktowej
dr Marta Urbańska-Arendt | adwokat | KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński

13:10 – 13:40 – Zamknięcie konferencji
r.pr. Magdalena Osińska – Dyrektor Działu Prawnego PFPŻ ZP

Prenumeratorzy kwartalnika Food-Lex mogą uczestniczyć w konferencji bezpłatnie, natomiast dla uczestników oddelegowanych przez firmy zrzeszone w ZPPM (jako członka PFPŻ) organizatorzy przewidzieli zniżkę i koszt uczestnictwa wynosić będzie 100 PLN netto + 23% VAT (cena bez zniżki to 150 PLN + 23% VAT).

Konferencja jest przeznaczona dla wszystkich przedsiębiorstw branży spożywczej w całym łańcuchu żywnościowym, a szczególnie dla przedstawicieli firm produkcyjnych i handlowych, osób odpowiedzialnych za rozwój firmy.

Formularz rejestracyjny
Program konferencji

Link do uczestnictwa w konferencji poprzez aplikację Zoom zostanie przesłany w dniu poprzedzającym wydarzenie.

Związek Polskich Przetwórców Mleka
ul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 6
00-120 Warszawa 

Telefon: +48 222 660 271
Faks: +48 222 660 372
sekretariat@zppm.pl