Andrzej Jarmasz, Prezes Strzeleckiej Spółdzielni Producentów Mleka, podczas niedawnych obrad Walnego Zgromadzenia ZPPM, został wybrany na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Związku Polskich Przetwórców Mleka.

Bardzo się cieszę, że Spółdzielnia ze Strzelec Krajeńskich jest członkiem naszego Związku. Wybór Pana Prezesa Andrzeja Jarmasza na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej jest niewątpliwie uznaniem dla jego aktywnej roli, jaką pełni w Związku. Szczególnie doceniam nowoczesne podejście do spółdzielczości, oparte na aktywności i działaniu, bez tak powszechnego narzekania i imposybilizmu, mówi Marcin Hydzik, Prezes Związku Polskich Przetworów Mleka.

Przypomnijmy, że Strzelecka Spółdzielnia Producentów Mleka należy dla największych spółdzielni skupowych w Polsce, powstała w 2005 roku z inicjatywy Andrzeja Jarmasza skupiając pierwszych 35 producentów mleka. Obecnie skupuje mleko od 530 producentów z terenu 6 województw.

Źródło: portalspozywczy.pl

Związek Polskich Przetwórców Mleka
ul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 6
00-120 Warszawa 

Telefon: +48 222 660 271
Faks: +48 222 660 372
sekretariat@zppm.pl