W dniu 16 stycznia br. Porozumienie dla mleczarstwa, zrzeszające organizacje branżowe, którego inicjatorem jest ZPPM, zwróciło się do Wicepremiera Henryka Kowalczyka z pismem, w sprawie aktualnych i najbardziej palących problemów branży.

Zgodnie z treścią pisma, branża przetwórstwa mleka znalazła się w bardzo trudnej sytuacji, gdyż:
– w drastyczny sposób spadły światowe ceny produktów mleczarskich, mimo utrzymującej się inflacji (przekłada się to na mniejszą konkurencyjność polskiego sektora mleczarskiego),
– wzrost inflacji przekłada się na wzrost kosztów eksploatacyjnych, w szczególności
w zakresie nabycia opakowań,
– wzrost kosztów energii elektrycznej (ceny hurtowe energii elektrycznej jeszcze w 2020 r. wynosiły ok. 250 zł/MWh, obecnie mimo ograniczeń w kształtowaniu cen dla MŚP są ponad 3 krotnie wyże (średnio 3,5-4x mniej niż obecnie).

Postulaty przemysłu mleczarskiego zostały przedłożone w niniejszym piśmie.

Związek Polskich Przetwórców Mleka
ul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 6
00-120 Warszawa 

Telefon: +48 222 660 271
Faks: +48 222 660 372
sekretariat@zppm.pl