W dniu 24 stycznia br. ZPPM zwrócił się do Ministerstwa Rozwoju i Technologii (do wiadomości Prezesa Rady Ministrów) z pismem w sprawie propozycji zmian, w tzw. “Tymczasowych ramach kryzysowych”, tj. dokumencie Komisji Europejskiej określającym dopuszczalne ramy pomocy państwowej dla sektorów dotkniętych kryzysem (przede wszystkim energetycznym) w związku z wojną na Ukrainie.

“Tymczasowe ramy kryzysowe” stanowią podstawę m.in. dla rządowego programu “Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.”, ustanawiającego pomoc państwową, dla niektórych branż lub producentów określonych wyrobów.

ZPPM wniósł o zmianę, mającą na celu objęcie całej branży mleczarskiej zakresem “Tymczasowych ram kryzysowych” (a nie tylko wybranych produktów), by w konsekwencji polski, rządowy program pomocowy, również mógł objąć całą branżę.

Treść pisma dostępna jest tutaj.

Związek Polskich Przetwórców Mleka
ul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 6
00-120 Warszawa 

Telefon: +48 222 660 271
Faks: +48 222 660 372
sekretariat@zppm.pl