Uprzejmie informujemy, że ZPPM objął swoim patronatem konferencję pt. Nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej, umowy dystrybucyjne i ochrona konsumenta – aktualne wyzwania dla rynku żywnościowego, która odbędzie się w dniu 7 lutego 2023 r. w godzinach 10.00-13.00 w formule stacjonarnej w sali konferencyjnej na ul. Jasnej 14/16A w Warszawie oraz dla chętnych w formule on-line na platformie ZOOM.

Organizatorami konferencji są Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz kwartalnik „Food-Lex”. Partnerem merytorycznym konferencji jest Kancelaria Eversheds Sutherland.

Liczba miejsc ograniczona w formule stacjonarnej, liczy się kolejność zgłoszeń.


Informacja na temat konferencji kliknij tutaj>>>
Formularz rejestracyjny kliknij tutaj>>>


Program:

  • Przewaga kontraktowa – przegląd najnowszej praktyki decyzyjnej Prezesa UOKiK i kierunki działania urzędu
    Jacek Marczak – radca prawny, Zastępca Dyrektora Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  • Umowy dystrybucyjne – reforma unijnego rozporządzenia o porozumieniach wertykalnych – jakie zmiany czekają przedsiębiorców
    dr Dariusz Aziewicz – radca prawny z Kancelarii Eversheds Sutherland
  • Ochrona konsumenta – najistotniejsze tematy bieżące dla rynku żywnościowegogreen washing, dual quality
    adw. Jowita Prokop – Kancelaria Eversheds Sutherland


Link do uczestnictwa w konferencji poprzez aplikację Zoom zostanie przesłany w dniu poprzedzającym wydarzenie.

Związek Polskich Przetwórców Mleka
ul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 6
00-120 Warszawa 

Telefon: +48 222 660 271
Faks: +48 222 660 372
sekretariat@zppm.pl