W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r. Związek Polskich Przetwórców Mleka realizował dofinansowane ze środków Funduszu Promocji Mleka zadanie pt. “MONITORING MEDIÓW POD KĄTEM WIZERUNKU PRZETWORÓW MLECZNYCH.

Celem monitoringu było zidentyfikowanie tematów, które pojawiają się z mediach, a które mogą negatywnie wpłynąć na wizerunek branży mleczarskiej.

W ramach realizacji zadania ZPPM zamówił w podmiocie specjalizującym się w monitoringu mediów, monitoring fraz i tematów związanych z mleczarstwem pojawiających się w mediach w 2022r.

ZPPM otrzymywał również comiesięczne analizy pojawiających się publikacji w celu określenia tematyki, liczby oraz tzw. „dotarcia” publikacji negatywnych, jak również dokonał pogłębionej podsumowującej analizy ilościowej i jakościowej materiałów uzyskanych w toku monitoringu mediów.

Pobierz analizę

Związek Polskich Przetwórców Mleka
ul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 6
00-120 Warszawa 

Telefon: +48 222 660 271
Faks: +48 222 660 372
sekretariat@zppm.pl