Uprzejmie informujemy, że ZPPM objął swoim patronatem konferencję on-line pt.: „Prawo podatkowe – aktualne wyzwania dla przedsiębiorców z branży żywnościowej w 2023 r., która odbędzie się w dniu 16 marca 2023 r. w godz. 10:00-13:00 na platformie ZOOM.

Konferencję organizują Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz kwartalnik „Food-Lex”.
Partnerem merytorycznym konferencji jest Ernst & Young Usługi Finansowe Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Polska sp.k.

Program:

 • Krajowy system e-faktur z perspektywy resortu finansów
  Anna Mytyk, zastępca dyrektora w Departamencie Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów
 • E-faktury – czas na przygotowania
  Katarzyna Wróblewska, Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego EY
 • Ulgi i efektywność kosztowa
  Magdalena Zalech, Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego EY
 • Narzędzia prawno–podatkowe służące obniżeniu kosztów zakupu energii
  Sławomir Czajka, Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego EY
 • Dobrowolne zasady współpracy z administracją skarbową
  Dorota Pokrop, Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego EY

Konferencja jest przeznaczona dla wszystkich przedsiębiorstw branży spożywczej a szczególnie dla Działów Prawnych, Działów Podatkowych, Księgowych i Członków Zarządu!

Informacja na temat konferencji dostępna jest tutaj.
Formularz rejestracyjny dostępny jest tutaj.

Link do uczestnictwa w konferencji poprzez aplikację Zoom zostanie przesłany w dniu poprzedzającym wydarzenie.

Więcej informacji na temat konferencji udzielają organizatorzy:

Monika Jonczak
Dyrektor ds. Marketingu i Administracji
Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców
e-mail: m.jonczak@pfpz.pl
Tel.: +48 22 830 70 55

Związek Polskich Przetwórców Mleka
ul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 6
00-120 Warszawa 

Telefon: +48 222 660 271
Faks: +48 222 660 372
sekretariat@zppm.pl