ZPPM został Partnerem Wspierającym eForum pt. „Analiza ryzyka i zarządzanie alergenami w przemyśle spożywczym”, które będzie miało miejsce w dniach 17-18 maja 2023 r.

Obecność alergenów w żywności jest jednym z najczęściej występujących powodów wycofywania produktów z rynku. Informowanie “może zawierać” jest coraz częściej kwestionowane przez konsumentów, ale również inspekcje i odbiorców surowców i półproduktów.
Temat uregulowania podejścia do analizy ryzyka i informowania konsumentów jest coraz częściej wskazywany jako priorytet przyszłej legislacji, a analiza ilościowa ryzyka stanowi podstawę takiego podejścia. Już obecnie przemysł może korzystać z szeregu raportów i przewodników na poziomie FAO WHO oraz instytucji branżowych wskazujących dobre praktyki.
To wszystko będzie przedmiotem 2-dniowego szkolenia w formule eFORUM z udziałem światowych i krajowych ekspertów.

Serdecznie zapraszamy

Członkowie ZPPM otrzymują 10% rabatu na udział w konferencji.

Program pierwszego dnia eForum i formularz rejestracyjny na pierwszy dzień
Program drugiego dnia eForum i formularz rejestracyjny na drugi dzień

Związek Polskich Przetwórców Mleka
ul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 6
00-120 Warszawa 

Telefon: +48 222 660 271
Faks: +48 222 660 372
sekretariat@zppm.pl