W dniu 21 kwietnia 2023r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych.

ZPPM w reakcji na treść projektu oraz poprzednią wersję tego rozporządzenia (z 15 kwietnia br.) zwrócił się z pismem do Ministra Waldemara Budy, w którym zgłoszono postulat usunięcia mleka i przetworów mlecznych z listy produktów objętych zakazem importu z Ukrainy.

Jak czytamy w stanowisku ZPPM:

Sytuacja ekonomiczna polskiego sektora mleczarskiego – zarówno na poziomie gospodarstw, jak i
zakładów przetwórczych ulega ciągłemu pogorszeniu. Mamy do czynienia ze spadkami cen zarówno
surowca, jak i produktów gotowych. Jednocześnie wzrastają koszty produkcji, pakowania,
przechowywania i transportu. W tej sytuacji polska branża mleczarska nie może sobie pozwolić na
utratę jakichkolwiek rynków zbytu – włączając w to ważny rynek ukraiński.

Wielkość importu produktów mlecznych z Ukrainy, nie stanowi zagrożenia dla polskiego rynku mleka
(zestawienie poniżej) i jako przedstawiciele branży mleczarskiej uważamy, że wprowadzenie zakazu
importu mleka i przetworów mlecznych na teren naszego kraju jest nieuzasadnione.

Pełna treść stanowiska ZPPM dostępna jest tutaj

Związek Polskich Przetwórców Mleka
ul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 6
00-120 Warszawa 

Telefon: +48 222 660 271
Faks: +48 222 660 372
sekretariat@zppm.pl