Mleko to ważny element właściwie zbilansowanej diety, a jego produkcja to również kluczowy sektor polskiego rolnictwa – o czym przypominana obchodzony 1 czerwca Dzień Mleka. Utrzymanie konkurencyjności wymaga jednak zmian w sposobie pozyskiwania surowca, tak by skuteczniej odpowiadać na wyzwania ekonomiczne i klimatyczne. Jaki jest kierunek przyszłości i w jaki sposób włączyć w zmiany wszystkich uczestników rynku? Odpowiedzi na te pytania udzielą naukowcy, którzy na zlecenie ZPPM opracują trzy eksperckie raporty o stanie i kierunkach rozwoju produkcji mlecznej w Polsce. Potrzeby zmian świadomi są również przetwórcy, już teraz wspierający rolników w przechodzeniu na bardziej zrównoważony model działania. Takie pionierskie inicjatywy podejmuje Danone – firma wraz z dostawcami mleka wprowadza praktyki rolnictwa regeneratywnego i jako pierwsza w branży, ogłosiła właśnie zobowiązanie do redukcji emisji metanu o 30% do 2030.

Produkcja żywności – w tym pozyskiwanie mleka – w sposób zrównoważony to aspekt, którego znaczenie rośnie w całej Unii Europejskiej, a w ślad za nim pojawiają się kolejne regulacje. Równie ważną zmienną są aspekty ekonomiczne, jak na przykład skokowy wzrost cen nawozów, paliwa i energii, co bezpośrednio przekłada się na poważne wyzwania dla utrzymania opłacalności produkcji mlecznej. Wyzwania te pogłębia negatywny wpływ czynników środowiskowych, jak na przykład susze czy zanik bioróżnorodności, co jest dodatkową trudnością w utrzymaniu stabilności produkcji.

Zmiany w sposobie produkcji mleka stają się koniecznością. Przechodzenie na model bardziej zrównoważony to wyzwanie, ale też szansa dla rolników i przetwórców. O zbadanie stanu obecnych praktyk, wskazanie kierunków przyszłości i rekomendację co do możliwości ich wdrożenia przy udziale wszystkich uczestników rynku poprosiliśmy ekspertów. W ramach trzech raportów zostanie zgromadzona wiedza, łącząca ekspertyzę rolniczą, zdrowotną, środowiskową i ekonomiczną. – mówi Marcin Hydzik, Prezes Związku Polskich Przetwórców Mleka. Raporty mają zostać opublikowane jeszcze w tym roku, a rekomendacje z nich płynące dostarczą wartościowej wiedzy zarówno rolnikom, jak i producentom.   

Producenci przecierają szlaki

Bardziej zrównoważonego sposobu pozyskiwania mleka i jego przetwórstwa oczekują również konsumenci, dla których coraz większe znaczenie ma pochodzenie surowców, sposób w jaki powstał dany produkt i jego wpływ na zdrowie i środowisko. Potrzeby te dostrzegają producenci, którzy wspólnie z dostawcami mleka wdrażają praktyki rolnictwa regeneratywnego, czyli takiego sposobu produkcji rolnej, który przywraca glebom żyzność, a to bezpośrednio wpływa zarówno na środowisko, jak i efektywność produkcji rolnej. Takie działania realizuje już Danone. Jest to też pierwsza firma z sektora spożywczego, która ogłosiła globalne zobowiązanie do redukcji emisji metanu. Jest to element nowej strategii zrównoważonego rozwoju „Droga Pozytywnego Wpływu”.

Dążymy do wytwarzania żywności w sposób  zrównoważony, a redukcja emisji metanu jest integralną częścią tego podejścia i naszym realnym wkładem w walkę ze zmianami klimatu. Dlatego wspólnie ze współpracującymi gospodarstwami rolnymi będziemy kontynuować wdrażanie praktyk obniżających emisje i szerzej – praktyk rolnictwa regeneratywnego, co w naszym przekonaniu przekłada się na korzyści dla zdrowia, planety i samych gospodarstw. – mówi Marek Sumiła, Dyrektor Zarządzający Danone i Żywiec Zdrój

Do 2030 r.  firma zamierza ograniczyć o 30% emisję metanu (wobec stanu z 2020 r.), wynikającą z procesu pozyskiwania świeżego mleka[1], które jest składnikiem produktów mlecznych oferowanych przez Danone. Ma to ogromne znaczenie, bo przez pierwsze 20 lat po dotarciu do atmosfery metan, jako gaz cieplarniany, ma ponad 80 razy większą moc grzewczą niż dwutlenek węgla. Według IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change – międzyrządowy panel ds. zmian klimatu, będący częścią agendy ONZ), redukcja emisji metanu przyniesie natychmiastowe korzyści dla klimatu. Danone jako pierwsza firma w branży mleczarskiej przyjęła cele klimatyczne dla pełnego łańcucha wartości (włączając pozyskiwanie mleka z gospodarstw rolnych), które zostały potwierdzone przez Science Based Targets Initiative (SBTI). Danone jest w wąskim gronie 12 firm na świecie (spośród  900 firm raportujących Carbon Disclosure Project) z najwyższą oceną AAA dla raportowania kwestii klimatycznych.

Dodatkowych informacji udziela:

Marcin Hydzik
Prezes Związku Polskich Przetwórców Mleka
m.hydzik@zppm.pl, tel. 601 958 673

Katarzyna Owsianko
Starszy Kierownik ds. Komunikacji Zewnętrznej, Danone
Katarzyna.owsianko@danone.com, tel. 666 048 940

 

Związek Polskich Przetwórców Mleka
ul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 6
00-120 Warszawa 

Telefon: +48 222 660 271
Faks: +48 222 660 372
sekretariat@zppm.pl