5 czerwca br. odbyło się spotkanie parlamentarnego Zespołu ds. Środowiska, Energii i Klimatu pod przewodnictwem Małgorzaty Tracz (Partia Zieloni), poświęcone przyszłości polskiego rolnictwa w kontekście koniecznych zmian związanych z ekologią.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Jerzy Plewa, prof. Paulina Kramarz, prof. Tadeusz Pomianek, parlamentarzyści, przedstawiciele organizacji Koalicji Żywa Ziemia, Forum Rolnictwa Ekologicznego, Koalicji Rolnictwa Ekologicznego, Koalicji Stop Fermom Przemysłowym i innych organizacji ekologicznych. Sektor mleczarski reprezentował Marcin Hydzik, Prezes Zarządu Związku Polskich Przetwórców Mleka.
Przedstawione podczas spotkania prezentacje pokazywały ekologiczne podejście do rolnictwa i rysowały obraz najbliższej przyszłości w kontekście braków wody, negatywnego wpływu produkcji żywności na ekosystem, poruszały temat produkcji przemysłowej zwierząt. Kwestia produkcji mleka i jego przetworów był obecny w kontekście hodowli bydła i jej wpływu na zmiany klimatu.

Podczas dyskusji Marcin Hydzik zaapelował o bardziej holistyczne do tematu zmian w rolnictwie i uwzględnienie w nim także roli rolników i przetwórców oraz problematyki społecznej i ekonomicznej ich produkcji. Sprzeciwił się także zbyt łatwym rozwiązaniom postulowanym przez uczestników konferencji, polegającym na np. ograniczeniu eksportu żywności, a w szczególności mleka, głównie z powodów etycznych. Tego typu propozycje potencjalnie niosą za sobą fatalne i nieprzewidziane skutki ekonomiczne i społeczne dla branży mleczarskiej. M. Hydzik stwierdził, że podczas tego typu spotkań powinny być przedstawiane osiągnięcia producentów i przetwórców w kwestii rolnictwa zrównoważonego, które już są widoczne w naszej branży. Przedstawił aktualnie realizowany w ZPPM projekt poświęcony rolnictwu zrównoważonemu w formie trzech raportów, który jest jednym z przykładów aktywności naszego sektora w kwestiach klimatycznych.

Prezes ZPPM zadeklarował również zainteresowanie uczestnictwem w przyszłych posiedzeniach Zespołu, co daje nadzieję na kontynuację dialogu pomiędzy dwoma środowiskami, które dotychczas nie miały okazji do wymiany poglądów.

Związek Polskich Przetwórców Mleka
ul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 6
00-120 Warszawa 

Telefon: +48 222 660 271
Faks: +48 222 660 372
sekretariat@zppm.pl