W dniu 16 czerwca 2023 Porozumienie dla Mleczarstwa reprezentujące organizacje polskiego sektora mleczarskiego oraz Związek Przedsiębiorstw Mleczarskich Ukrainy podjęły dialog na rzecz współpracy sektorów mleczarskich po obu stronach granicy.

Jak czytamy we wspólnym stanowisku organizacji:

Polski i Ukraiński sektor mleczarski z niepokojem obserwuje zachowania grupy osób i bliżej nie znanych grup interesów w Polsce i Ukrainie, które przez swoje nieodpowiedzialnie zachowania i brak wiedzy na temat oceny skutków, próbują wpływać na zachowania rządów Polski i Ukrainy. Przykładem takich zachowań było umieszczenie produktów mleczarskich na liście objętej zakazem importu do Polski (z dnia 15 kwietnia 2023, już zawieszone) oraz opublikowana dnia 2 czerwca 2023 zapowiedź rządu Ukrainy ograniczenia dostępu rynku ukraińskiego przez wzmożenie dodatkowych badań i kontroli polskich produktów mleczarskich. To niepokojące i zaskakujące dla nas sygnały.

Całość dokumentu dostępna jest tutaj.

Związek Polskich Przetwórców Mleka
ul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 6
00-120 Warszawa 

Telefon: +48 222 660 271
Faks: +48 222 660 372
sekretariat@zppm.pl