Zrównoważony Rozwój jest ważny dla Hochland Polska od wielu lat i stanowi jeden z pięciu filarów strategii firmy. Obejmuje m. in. dążenie do neutralności klimatycznej, stosowanie opakowań nadających się do recyklingu i dbanie o dobrostan zwierząt. Raport obejmujący wszystkie działania w obszarze ESG w roku 2022, w języku polskim i angielskim, można pobrać ze strony Hochland Polska.

Rok 2022 był trudny dla przemysłu spożywczego. Rynek mleka dotknął bezprecedensowy wzrost cen, a zachowanie niezakłóconych łańcuchów dostaw stanowiło ogromne wyzwanie. Pomimo nieprzewidywalnej sytuacji polityczno-gospodarczej, Hochland Polska obronił pozycję lidera w kategorii serów. Podejmowane przez firmę decyzje, wdrażane innowacje i rozpoczynane inwestycje wpisywały się w strategię polegającą na znalezieniu równowagi pomiędzy wzrostem gospodarczym, poprawą jakości życia oraz dbałością o środowisko. O nich wszystkich można przeczytać w opublikowanym właśnie Raporcie Zrównoważonego Rozwoju Hochland Polska 2022.

Jako producent serów wywieramy istotny wpływ na otoczenie społeczne oraz środowisko i mamy tego świadomość. Przyjmujemy pełną odpowiedzialność za nasze działania. Zdajemy sobie sprawę, że Zrównoważony Rozwój to w dzisiejszych realiach jedyna droga do osiągnięcia zamierzonych celów w sposób jednocześnie etyczny, odpowiedzialny społecznie i proekologiczny. Jesteśmy dumni, że w 2022 roku udało się nam zrealizować zakładane cele m. in. w zakresie postępów w transformacji energetycznej w naszych zakładach produkcyjnych, realizacji projektów z mapy Hochland Polska dla zrównoważonych opakowań, podnoszenia dbałości o dobrostan zwierząt, aktywnej komunikacji z pracownikami, a także wspierania organizacji charytatywnych i lokalnych społeczności – mówi Joanna Kamińska, Menadżer ds. Zrównoważonego Rozwoju w Hochland Polska.

Pełna wersja raportu Raport Zrównoważonego Rozwoju Hochland Polska 2022 w języku polskim: https://www.hochland-group.com/pl/Raport-CSR.htm
Pełna wersja raportu Raport Zrównoważonego Rozwoju Hochland Polska 2022 w języku angielskim: https://www.hochland-group.com/pl/Raport-CSR-ENG.htm

Związek Polskich Przetwórców Mleka
ul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 6
00-120 Warszawa 

Telefon: +48 222 660 271
Faks: +48 222 660 372
sekretariat@zppm.pl