Na łamach „European Heart Journal” ukazały się wyniki dużego opracowania (obejmującego pięć niezależnych badań, w których próbę badawczą stanowiło łącznie 245 000 osób z 80 krajów z 6 kontynentów; obserwacja przez średnio ~9,3 roku) dotyczącego związku spożywania określonych produktów w diecie z ryzykiem wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych (zawał mięśnia sercowego, udar niedokrwienny mózgu) oraz zgonu.

Wnioski z badania:

Zdrowa dieta zawierająca sześć produktów spożywczych, z których każdy wiąże się ze znacznie niższym ryzykiem zgonu [tj. owoce, warzywa, orzechy, rośliny strączkowe, ryby i nabiał (głównie pełnotłusty)] istotnie zmniejsza ryzyko wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych (o 6 proc.) oraz zgonu (o 8 proc). we wszystkich regionach świata, zwłaszcza w krajach o niższych dochodach, gdzie spożycie tych produktów jest niskie.

Pełna treści artykułu dostępna jest tutaj

Związek Polskich Przetwórców Mleka
ul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 6
00-120 Warszawa 

Telefon: +48 222 660 271
Faks: +48 222 660 372
sekretariat@zppm.pl