Polskie Stowarzyszenie Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności, z którym ZPPM niedawno zawarł porozumienie o współpracy, udostępniło na swojej stronie internetowej „Przewodnik Rolnictwa Zrównoważonego”.

Przewodnik powstał przy współudziale czołowych polskich specjalistów z wielu dziedzin, zarówno rolniczych, klimatologicznych, społecznych, jak i finansowych.

Zgodnie ze słowami autorów:

Jest to całościowe kompendium wiedzy na temat rolnictwa zrównoważonego. Treść Przewodnika będzie aktualizowana na bieżąco, odpowiednio do zachodzących zmian w dostępnej wiedzy, technologiach i regulacjach prawnych. Celem Przewodnika jest udostępnienie rolnikom oraz innym zainteresowanym osobom możliwie kompletnej i kompetentnej wiedzy, czym jest rolnictwo zrównoważone i jak praktycznie można je wprowadzać w życie.

Przewodnik jest dostępny na stronie Stowarzyszenia:
– w polskiej wersji językowej
– w angielskiej wersji językowej

Związek Polskich Przetwórców Mleka
ul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 6
00-120 Warszawa 

Telefon: +48 222 660 271
Faks: +48 222 660 372
sekretariat@zppm.pl