Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy po raz kolejny poprowadzi dwusemestralne studia podyplomowe pn. „Rolnictwo i ekonomika gospodarstw rolnych”. Patronat honorowy objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Studia są skierowane do absolwentów studiów wyższych, którzy chcą nabyć kwalifikacje rolnicze – pracowników administracji publicznej, pracowników przedsiębiorstw działających w obszarze rolnictwa i agrobiznesu oraz wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy ekonomiczno-rolniczej.

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z problematyką ekonomiczno-rolniczą obejmującą m.in. zagadnienia:

  • produkcji roślinnej i zwierzęcej,
  • ekonomiki i organizacji gospodarstw rolnych,
  • doradztwa rolniczego,
  • organizacji rynków rolnych,
  • finansów, ️podatków i ubezpieczeń w rolnictwie,
  • podstaw rachunkowości, bezpieczeństwa żywnościowego,
  • agrobiznesu, z uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań rozwoju rolnictwa do jakich należą postępujące zmiany środowiskowe i klimatyczne oraz bieżąca i przyszła WPR UE.

Program studiów uwzględnia przedmiot Doradztwo rolne w kontekście WPR, który zapewnia 5 punktów ECTS.

Czas trwania: październik 2023 – czerwiec 2024
Tryb prowadzenia studiów: ON – LINE
Łączna opłata za studia wynosi: 3 700 zł

Szczegółowy opis studiów
Ulotka
Więcej informacji

Związek Polskich Przetwórców Mleka
ul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 6
00-120 Warszawa 

Telefon: +48 222 660 271
Faks: +48 222 660 372
sekretariat@zppm.pl