Związek Polskich Przetwórców Mleka zaprasza na bezpłatne szkolenie pt. “Europejski Zielony Ład i Raportowanie ESG“, które odbędzie się w godzinach 11:00 – 15:30 w dniu 27 września 2023r., w Centrum Konferencyjnym “Zielna” przy ul. Zielnej 37 w Warszawie. Szkolenie dedykowane jest zakładom i gospodarstwom mleczarskim.

Przyjęcie przez UE strategii „Zielony ład”, „Od pola do stołu”, „Bioróżnorodności” oraz innych wymogów w zakresie zrównoważonego rozwoju (raportowanie pozafinansowe – ESG), jak też przepisów w zakresie gospodarki opakowaniami (zarówno na poziomie UE i krajowym) oznacza duże zmiany w rolnictwie, produkcji i konsumpcji żywności.

Producenci i przetwórcy mleka, którzy przygotują się na te zmiany i odpowiednio wcześnie wdrożą określone działania, zapewnią sobie przewagę konkurencyjną. Dlatego właśnie ZPPM podjął się organizacji cyklu czterech szkoleń, dotyczących tej tematyki. Pierwsze z nich odbędzie się już we wrześniu 2023r.

Program szkolenia:

Część 1 (2 godziny)

 • Europejski Zielony Ład
 • Prawo klimatyczne
 • Kluczowe strategie: Od Pola do Stołu, Bioróżnorodność, Zrównoważona Chemia, Clean Soils i Zero Pollution
 • Inicjatywa ustawodawcza dot. etykietowania żywności
 • Inicjatywa ustawodawcza dot. żywienia zwierząt
 • Zmiany w zakresie pestycydów i nawozów
 • Fit for 55
 • Q&A

Przerwa: 0,5 godziny

Część 2 (2 godziny)

 • ESG – czym jest i z czym się wiąże dla biznesu
 • Podstawowe akty prawne z zakresu ESG
 • CSRD – kto, kiedy i co musi raportować
 • ESRS – obowiązkowe standardy raportowania z uwzględnieniem aspektów kluczowych dla branży mleczarskiej
 • Dekarbonizacja oraz wymagania prawne dot. śladu węglowego, w tym podejście do zakresu 3 w branży mleczarskiej
 • Odpowiedzialność rad nadzorczych i zarządów
 • CSDDD i inne przepisy dotyczące należytej staranności
 • Taksonomia – co z niej wynika?
 • Q&A

Szkolenie poprowadzi mecenas Agnieszka Skorupińska, partner w Kancelarii Rymarz – Zdort – Maruta

Szkolenie jest dofinansowane ze środków Funduszu Promocji Mleka – liczba miejsc ograniczona.
W razie pytań prosimy o kontakt z Sekretariatem ZPPM, pod numerem telefonu: +48 222 660 271

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia – limit miejsc został wyczerpany.


Pobierz prezentację ze szkoleniaZwiązek Polskich Przetwórców Mleka
ul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 6
00-120 Warszawa 

Telefon: +48 222 660 271
Faks: +48 222 660 372
sekretariat@zppm.pl