W dniu 31 sierpnia 2023r. odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Sterującego ds. zrównoważonej produkcji i przetwórstwa mleka. Posiedzeniu przewodniczyli: Pani Paulina Kaczmarek (Grupa Spółek Danone) oraz Pan Artur Puławski (Agro Orunia).

Podczas posiedzenia poruszono problematykę rolnictwa węglowego i praktyk regeneratywnych. Pan Sebastian Balcerak z firmy Agreena omówił możliwości zwiększania dochodów gospodarstw mleczarskich dzięki certyfikacji węglowej, a Pan Adam Kopyść z Bayer Sp. z o.o. zaprezentował sposoby ograniczania emisji w firmach dzięki współpracującym z nimi rolnikom. Ważnym tematem, który zaprezentował Pan Grzegorz Bobek, był plan redukcji emisji gazów cieplarnianych w Grupie Spółek Danone.

Następne spotkanie poświęcone będzie marnowaniu żywności.


Komitet Sterujący ds. zrównoważonej produkcji i przetwórstwa mleka powstał dzięki trójstronnej współpracy pomiędzy ZPPM, PIM i Polskim Stowarzyszeniem Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności.

Związek Polskich Przetwórców Mleka
ul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 6
00-120 Warszawa 

Telefon: +48 222 660 271
Faks: +48 222 660 372
sekretariat@zppm.pl