Już 22 listopada odbędzie się Konferencja Techniczna dedykowana przyszłości i bieżącym rozwiązaniom dla branży produkcyjnej. Wydarzenie przybliży nowoczesne techniki w zakresie efektywnego zarządzania działami utrzymania ruchu i produkcji.

Konferencja we Wrocławiu to podany w przystępnej formie przegląd najnowszych rozwiązań, które pozwalają na dynamiczny rozwój polskich przedsiębiorstw z sektora produkcyjnego. Spotkanie odbędzie się w niezawodnej wykładowo-konsultacyjnej formule. Podczas konferencji zostaną udostępnione liczne stoiska wystawiennicze, przy których będzie można porozmawiać z przedstawicielami takich firm, jak: Aiut, Bitner, Faraone, Termo-Precyzja, Wago i wiele innych! Po części wykładowej przewidziane są dwa praktyczne Warsztaty Techniczne dla zainteresowanych uczestników, dzięki którym będą oni mogli podnieść swoje kompetencje.

Wybrane tematy prelekcji:
· Niezawodność urządzeń i oszczędność energii dzięki technologii ultradźwiękowej
· Zapewnienie niezawodnej kontroli jakości z zastosowaniem inspekcji wizyjnych
· Redukcja kosztów części zapasowych w oparciu o serwis wymienny
· Bezpieczeństwo jako główne kryterium doboru kabli do zastosowań w zakładach przemysłowych
· Kompleksowe wsparcie techniczne w zakresie naprawy, konserwacji i sprzedaży urządzeń
· Kluczowe czynniki bezproblemowej eksploatacji pomp membranowych
· Energooszczędne, inteligentne układy hydrauliczne
· Detekcja najważniejszym elementem zapewnienia ciągłości pracy maszyn
· Usuwanie zanieczyszczeń w zakładach produkcyjnych
· Nowoczesne systemy zasilania
· Prawidłowy pomiar temperatury a oszczędność dla zakładu
· Skuteczne zarządzanie działem UR dzięki nowoczesnym rozwiązaniom IT
· Sposoby predykcyjnej diagnostyki pneumatycznych wysp zaworowych
· Eliminacja przyczyn upadków z wysokości podczas wykonywania czynności konserwacyjnych
· Środki smarne dla przemysłu w pytaniach i odpowiedziach
· Przyszła aktualizacja Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE – nowe technologie i sztuczna inteligencja

Udział w konferencji jest bezpłatny po rejestracji online na stronie:
www.axonmedia.pl/konferencje/rejestracja/utrzymanie-ruchu-2023-wroclaw

22 listopada
Hotel Terminal – Dynamic Congress Centre
ul. Rakietowa 33
54-615 Wrocław

Dzień później, 23 listopada w tym samym hotelu odbędzie się również Konferencja Techniczna “Rozwiązania intralogistyczne i magazynowe”, na którą również serdecznie zapraszamy

Patroni Honorowi wydarzenia: Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości, Polska Strefa Inwestycji, Dolnośląska Izba Gospodarcza, Business Centre Club, Krajowa Izba Gospodarcza, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Urząd Dozoru Technicznego, Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii, Klaster Metalowy, Śląski Klaster Lotniczy, Związek Polskich Przetwórców Mleka, Burmistrz Trzebnicy Marek Długozima.

Związek Polskich Przetwórców Mleka
ul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 6
00-120 Warszawa 

Telefon: +48 222 660 271
Faks: +48 222 660 372
sekretariat@zppm.pl